Test szczelności pomieszczenia serwerowni jest niezbędnym badaniem określającym możliwość spełnienia swojego zadania przez system gaszenia gazem. Gazowy środek gaśniczy (o czym pisałem w artykule dotyczącym ochrony przeciwpożarowej centrum danych , oraz wspominam w dziale praktyka) jest w stanie ugasić pożar pod warunkiem jego obecności w gaszonym pomieszczeniu w odpowiedniej ilości, przekraczającej wartość minimalnego stężenia gaszącego. Ponadto stężenie takie musi utrzymać się przez odpowiedni czas retencji. W tym wpisie pokrótce przedstawiam metodę badania szczelności pomieszczenia serwerowni oraz podstawowych zagadnień z tym związanych.

Istnieją dwie metody sprawdzenia szczelności pomieszczenia serwerowni. Pierwszą jest wyładowanie środka gaśniczego oraz rzeczywisty pomiar wartości jego stężenia w stosunku do czasu - podejście bardzo kosztowne i raczej nie stosowane w praktyce. Drugim sposobem jest omawiana metoda wykorzystująca wentylatory drzwiowe - znacznie tańsza i bezpieczniejsza od pierwszej. Technika ta wywodzi się ze sposobu badania szczelności budynków w celu eliminacji strat ciepła. Poniżej załączam film dostępny na portalu Youtube przedstawiający proces montażu zestawu testowego w drzwiach budynku mieszkalnego, co jest analogiczne w przypadku serwerowni.

Na rynku dostępne są również zestawy pozwalajace na szybszy montaż w drzwiach - przykład przedstawiam na poniższym zdjęciu.

tsps
Przykład zestawu do badania szczelności pomieszczenia serwerowni oraz obsługującego go technika.

Tak jak można zobaczyć na zdjęciu i na filmie do wykonania testu niezbędne jest szczelne zamontowania w futrynie pomieszczenia serwerowni wentylatora. Wynikiem testu będzie wielkość określająca sumę nieszczelności (rozmiar sumarycznego otworu nieszczelności), dlatego ważny jest staranny montaż zestawu. Badanie polega na wytworzeniu nadciśnienia i podciśnienia w analizowanym pomieszczeniu za pomocą pracującego wentylatora (obracającego się najpierw w jedną, następnie w drugą stronę). Badanie analizuję strumień przepływającego przez wentylator powietrza, co przy znanych wartościach ciśnieni wewnątrz i na zewnątrz serwerowni powala (przy wsparciu elektroniki, w którą jest wyposażony zestaw) na wyliczenie odpowiednich wartości nieszczelności.

W przypadku wielkości nieszczelności, które nie zapewnią utrzymania stężenia gazu na poziomie powyżej zadanego minimum ("stężenie gaszące", np. 6,6%) w określonym "czasie retencji" (czas, w którym stężenie gazu pozostanie na poziomie uniemożliwiającym powstanie wtórnego pożaru, np. 10 minut) należy je uszczelnić. Oczywiście test nie wskazuje miejsc obecności nieszczelności w serwerowni i może być ich wiele - w zależności od jakości wykończenia pomieszczenia. Szczególnie dużo występuje ich w pomieszczeniach adaptowanych na serwerownię, gdzie w ścianach mogą znajdować się najróżniejsze przejścia i otwory, które były niestarannie wykończone podczas wcześniejszych remontów. W przypadku nowobudownego pomieszczenia serwerowni takich nieszczelności - przy odpowiedniej staranności - może praktycznie nie być. W praktyce poszukiwanie nieszczelności polega na wizualnych oględzinach ścian, stropów, przejść kablowych itp. Jeśli jednak taka metoda okaże się nieskuteczna, można spróbować wykorzystać dym chemiczny, który powinien przedostać się przez nieszczelności do sąsiednich pomieszczeń, co będzie można zaobserwować gołym okiem.

test_szczelnosci_pomieszczenia_serwerowniNa skuteczność testu szczelności pomieszczenia serwerowni wpływ może mieć wiele czynników, dlatego badanie wymaga indywidualnego podejścia dla każdego obiektu. Na pewno znacząca będzie obecność sufitu podwieszanego oraz podniesionej podłogi technicznej, co należy odpowiednio uwzględnić. Ponadto przy wykonywaniu badania należy wziąć pod uwagę przyjętą wysokość zabezpieczenia oraz odpowiedni dopływ i odpływ powietrza do pomieszczeń sąsiednich, tak aby np. nie wydmuchiwać z pomieszczenia serwerowni powietrza do zamkniętego, niedużego korytarza, gdzie wytworzy się nadciśnienie mające wpływ na wynik analizy.

Wpis ten jest jedynie zarysem problematyki szczelności pomieszczenia serwerowni oraz jej badania. Osoby chcące uzyskać bardziej szczegółową wiedzę oraz projektantów systemu gaszenia gazem odsyłam do opracowania autorstwa specjalistów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej pod nazwą "Badanie szczelności pomieszczenia - alternatywa dla wyładowania gazu gaśniczego".

Wpis przedstawia proces adaptacji pomieszczenia biurowego na serwerownię (centrum danych) w budynku biurowym, w którym na etapie projektowania nie przewidziano takiego pomieszczenia. Materiał, który tutaj przedstawiam, oparty jest o autentyczną realizację, przy której uczestniczyłem. Jego celem jest ogólne przedstawienie procesu takiej realizacji, co może ułatwić Inwestorowi podjęcie decyzji dotyczących takiego przedsięwzięcia. Przedstawione prace były konieczne dla tego konkretnego przypadku. W każdym innym będą one nieco różne.

Budowana serwerownia ma 50m2, moc 40kVA. Realizację przeprowadzono w 2009 roku.

1

Stan istniejący przed realizacją. Dotychczasowe pomieszczenie serwerowe (przedstawione na fotografii obok) znajdowało się na 3 piętrze budynku. Nie było ono odpowiednio przygotowane do pełnienia swojej roli. Ilość hostowanego sprzętu przerosła możliwości wykonanych wewnątrz, nieprofesjonalnych instalacji.

1. Potrzeba. W związku z powyżej opisanym mankamentem i wynikającym z niego realnym zagrożeniem dla stabilności pracy sprzętu serwerowego oraz planowaną rozbudową systemu IT zaistniała konieczność wybudowania prawdziwej serwerowni spełniającej konkretne wymagania.

2. Wybór odpowiedniego pomieszczenia. W związku faktem, iż w dotychczasowa serwerownia była również głównym punktem dystrybucyjnym sieci komputerowej skupiono się na pomieszczeniach bezpośrednio sąsiadujących z obecnym. Wybrano pomieszczenie o powierzchni 50m2 (fotografia poniżej).

2

3. Przygotowanie koncepcji. Zaproszone do rozmów firmy miały przedstawić swoją koncepcje rozwiązania problemu oraz przedstawienia szacunku kosztowego dla proponowanego rozwiązania (sprzęt, instalacja itp.).

4. Projektowanie. Po wyborze jednej koncepcji zlecono wykonanie dokumentacji wykonawczej. Projektanci z odpowiednimi uprawnieniami wykonali projekty branżowe zgodnie z wytycznymi Prawa Budowlanego. Po zaakceptowaniu projektów przez Inwestora można było przejść do kolejnego etapu.

5. Uzyskanie pozwolenia na budowę. Na etapie projektowania okazało się, że inwestycje będzie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę, ponieważ: a) wybrane pomieszczenie było wcześniej pomieszczeniem biurowym natomiast nowe będzie pomieszczeniem technicznym dlatego też zaistniała potrzeba zmiany sposobu użytkowania tego pomieszczenia b) system gaszenie gazem oznaczał zmianę zabezpieczeń ppoż. części budynku i wymagał uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw ppoż. c) w trakcie ekspertyzy konstrukcyjnej okazało się, że strop pod część urządzeń (klimatyzatory) wymaga konstrukcji wsporczej.  Zgłoszony projekt budowlany po paru tygodniach odleżenia w Urzędzie Miasta dostał pozytywną opinię i można było rozpocząć realizację.

46. Prace budowlane. Prace rozpoczęto od całkowitego opróżnienia pomieszczenia. Zdemontowano wykładziny i ścianę, którą projektant zalecił wymienić na nową z odpowiednią odpornością ogniową. Wyniesiono poza pomieszczenie instalację CO tak aby nie dopuścić do niespodziewanego wycieku wody. Wymieniono drzwi na odpowiednio bezpieczne. Po wykonaniu konstrukcji wsporczej pod klimatyzację całe pomieszczenie doprowadzono do czystego i estetycznego efektu, gdzie na 5koniec tego etapu wykonano podłogę techniczną odpowiednio podniesioną zgodnie z zaleceniami projektanta instalacji klimatyzacji. Po pewnym czasie oczekiwania wymieniono okna na odpowiednio bezpieczne oraz oklejono je specjalną folią ograniczającą przenikanie promieni słonecznych oraz odpowiednimi roletami.

87. Instalacja klimatyzacji. Standardowo system klimatyzacji wymagał wyprowadzenia instalacji poza pomieszczenie serwerowni - przez korytarz i świetlik aż na dach budynku. Szafy klimatyzacji dobrano z nawiewem pod podłogę techniczną, dlatego ustawiono je na specjalnie przygotowanych ramach. Wykonano również wymaganą instalację odprowadzenia skroplin oraz doprowadzenia wody bieżącej do nawilżacza wbudowanego w klimatyzator.

6  7
 

8. Instalacje elektryczne. Instalacje elektryczne nie były za bardzo skomplikowane dla tego obiektu. Doprowadzono wewnętrzną linię zasilania do serwerowni z głównej rozdzielni budynkowej znajdującej się w piwnicy. Do pokonania były 3 kondygnacje, wykorzystano istniejący szacht instalacyjny na klatce schodowej. W pomieszczeniu wykonano rozdzielnię serwerowni oraz rozdzielnię UPS. Z trudem wniesiono i zainstalowano zasilacz awaryjny o mocy 40 kVA. Wykonano zasilanie szaf serwerowych.

9  10  11
 

9. System przeciwpożarowy. System przeciwpożarowy zbudowany został z trzech podsystemów. Pierwszy z nich to standardowa sygnalizacja pożaru kontrolowana przez centralkę alarmową, do której podłączono kilka
konwencjonalnych czujek dymu. Drugi to system gaszenia gazem sterowany przez wspomnianą centralkę, 12zbudowany z butli z gazem oraz systemu rur rozprowadzających środek gaśniczy w odpowiednie miejsca. Trzeci - dla zwiększenia bezpieczeństwa - to bardzo szybki system wykrywania dymu i jego charakterystyczne, czerwone rurki oplatające pomieszczenie.

13

 

 

 

 

 

 

10. Instalacje systemów bezpieczeństwa. Dla zapewnienia większego poziomu bezpieczeństwa zaprojektowano i wykonano systemy kontroli dostępu (zwora elektromagnetyczna kontrolowana przez czytnik lini papilarnych), sygnalizacji włamania i napadu (czujki otwarcia drzwi, rozbicia szkła, ruchu itp.) oraz monitoring wizyjny (dwie kamery wewnątrz pomieszczenia i jedna na zewnątrz). Dla zapewnienia zdalnej kontroli warunków środowiskowych oraz kontroli parametrów pracy zainstalowanych urządzeń i systemów wykonano system BMS z interfejsem WWW oraz powiadomieniami SMS.

14 15 16
 

17

11. Migracja sprzętu serwerowego. Kiedy już wszystko uruchomiono i sprawdzono można było rozpocząć proces migracji sprzętu serwerowego ze starego pomieszczenia. Tradycyjnie już tego typu prace musiały być wykonane w weekend, kiedy to system jest mniej używany. Większość sprzętu była na gwarancji producenta, dlatego sprawa wymagała odpowiedniego zgłoszenia i wykupienia nadzoru gwarancyjnego. Wymontowano sprzęt ze starych szaf, wstawiono nowe do nowej serwerowni i zainstalowano w nich sprzęt. Sporo podłączania kabli i wszystko ruszyło. Kilka testów, wyłączenia zasilania, praca klimatyzatorów itp. Efekt końcowy był na tyle ciekawy, że nikt nie chciał iść do domu mimo późnej godziny sobotniej.

12. Zakończenie realizacji. Dla formalnego zakończenia inwestycji po paru dniach dostarczono dokumentację powykonawczą dokładnie odwzorowującą całość wykonanego zadania. Kilka drobnych zmian ustalonych z projktantami zostało odpowiednio naniesionych. Podpisano protokół zakończenia prac i wystawiono fakturę.


19 18

Casablanca INT, właściciel omawianej serwerowni, jest jednym z największych providerów kolokacyjnych w Czechach i posiada kilka centrów danych z przeznaczeniem na wynajem dostępnej w serwerowniach przestrzeni fizycznych (kolokacja). Omawia, HC8, została oddana do użytku pod koniec 2010 roku, a koszt jej budowy wyniósł ponad jeden milion Euro. Niniejszy dokument w skrócie przedstawia wdrożone rozwiązania, skupiając się przede wszystkim na opisaniu rzędowej organizacji szaf serwerowych oraz klimatyzacji i zabudowie powstałego w ten sposób zimnego korytarza.

Wewnątrz zabudowanego, chłodnego korytarza.
Wewnątrz zabudowanego, chłodnego korytarza.

Nowa hala centrum danych o powierzchni ponad 200 m2, wyposażona została w 64 szafy produkcji firmy Conteg o wysokości 42U, szerokości 600 mm oraz głębokości 1000 mm. W celu dopasowania się do wymagań jak największej grupy klientów, zainstalowano 40 pełnowymiarowych szaf rackowych, 12 szaf dzielonych na pół oraz kolejne 12 z czterema wydzielonymi sekcjami, dzięki czemu uzyskano 112 indywidualnych miejsc kolokacyjnych dla różnych grup klientów.

Każda z sekcji posiada osobne drzwi przednie oraz tylne, które mogą być otwarte jedynie przez konkretnego klienta. Również przyłącza teleinformatyczne oraz elektryczne są doprowadzone indywidualnie do każdej z „półek” szafy, co znacznie podwyższa bezpieczeństwo i niezawodność danego rozwiązania. Wszystkie drzwi posiadają perforację zajmującą aż 83% ich powierzchni, dzięki czemu urządzenia umieszczone w szafach mogą zaciągać i wypuszczać swobodnie duże ilości powietrza. Każda z sekcji wyposażona jest dodatkowo w panele maskujące oraz ramę separującą, które zapobiegają mieszaniu się chłodnego i ciepłego powietrza w szafie.

Widok zewnętrzny zabudowanego, chłodnego korytarza.
Widok zewnętrzny zabudowanego, chłodnego korytarza.

W celu zapewnienia możliwie najlepszych warunków środowiskowych dla utrzymywanego w szafach sprzętu IT, zastosowano zabudowę zimnego korytarza, zapobiegającą mieszaniu się chłodnego i gorącego powietrza. Rozwiązanie to pozwoliło na znacznie efektywniejsze wykorzystanie urządzeń klimatyzacyjnych i generowanego przez nie chłodu (schłodzone powietrze zamiast rozchodzić się po całym pomieszczeniu pozostaje w przestrzeni ograniczonej szafami, podłogą techniczną oraz sufitem zabudowy korytarza do wysokości 2,3 m, obniżenie kosztów oraz umożliwienie osiągnięcia niższej wartości współczynnika PUE (ang. Power Usage Effectiveness).  Optymalne wykorzystanie klimatyzacji ma tutaj bardzo duże znaczenie, ponieważ zakładana moc elektryczna serwerowni została zaprojektowana na 300 kW, z czego obciążenie każdej z szaf oszacowane zostało na 4 kW.

Biorąc pod uwagę ilość szaf, ich podział na sekcje oraz możliwość montażu urządzeń IT o wysokiej gęstości mocy, zastosowano klimatyzatory rzędowe (ang. Side Mount (In-Row) Cooling Units) firmy Conteg z wymiennikiem ciepła w postaci wody lodowej (podłączenie do istniejącej instalacji).

Widok na dzielone szafy serwerowe.
Widok na dzielone szafy serwerowe.

Ilość klimatyzatorów oraz ich moc dobrano zgodnie z warunkiem N+1 dla każdego z bloków korytarza. W pierwszym bloku zawierającym 40 standardowych szaf 42U zostało zainstalowanych 10 klimatyzatorów (w tym jeden redundantny), każdy o mocy 19,3 kW. Z kolei w drugim, składającym się z 24 szaf dzielonych - 8 klimatyzatorów (również z jednym redundantnym) o takiej samej mocy. Urządzenia posiadają
5 wentylatorów, których prędkość regulowana jest automatycznie w zależności od warunków środowiskowych od 0 do 100%. Obudowa klimatyzatorów jest dopasowana do zamontowanych szaf zarówno pod kątem stylistycznym jak i gabarytowym. Urządzenia zajmują jedynie 300 mm przestrzeni pomiędzy szafami (w porównaniu do 600 mm w standardowych rozwiązaniach innych producentów), dzięki czemu zaoszczędzone miejsce można było przeznaczyć na montaż większej ilości szaf.

Ilość zajmowanego miejsca została również zredukowana dzięki zastosowaniu specjalnych ram montażowych o szerokości 300 mm, zamiast standardowych szaf krosowniczych. Ramy te montowane są na końcach korytarza i pozwalają na organizację dużej ilość kabli teleinformatycznych oraz montaż urządzeń sieciowych w pozycji pionowej.

Zabudowa strefy chłodu pomiędzy szafami z zasilaczami UPS
Zabudowa strefy chłodu pomiędzy szafami z zasilaczami UPS

Trzeci blok zimnego korytarza przeznaczony został na cztery szafy zapełnione modularnymi UPS-ami, zasilanymi z dwóch niezależnych źródeł energii. Każdy z UPS-ów jest w stanie dostarczyć do 120 kW mocy przy jednoczesnym wydzielaniu ciepła na poziomie 7 kW. Dostarczenie schłodzonego powietrza i odbiór 28 kW (max) gorącego powietrza zapewniony jest przez 2 klimatyzatory rzędowe (600 mm) połączone ze sobą w topologii N+1, z których każdy może pracować z wydajnością do 30 kW.

Przestrzeń zabudowy korytarza monitorowana jest przez ponad 100 czujników temperatury, wilgotności oraz zalania. Całe pomieszczenie serwerowni posiada wdrożony system monitoringu warunków środowiskowych, telewizji przemysłowej CCTV oraz kontroli dostępu.

Butle systemu gaszenia mgłą wodną.
Butle systemu gaszenia mgłą wodną.

W pomieszczeniu serwerowni zamontowany został system bardzo wczesnej detekcji dymu VESDA, który pozwala na wzbudzenie sygnalizacji alarmowej nawet przy bardzo niskim zadymieniu, dzięki czemu istnieje możliwość poinformowania pracowników o wystąpieniu zarzewia pożaru jeszcze przed momentem jego wykrycia przez system SAP. Centrala ppoż, połączona jest z systemem automatycznego gaszenia (stałym urządzeniem gaśniczym). W przypadku wykrycia pożaru, przestrzeń zimnych korytarzy zostanie wypełniona środkiem gaśniczym w postaci nieprzewodzącej mgły wodnej wyzwalanej pod bardzo wysokim ciśnieniem poprzez dysze zainstalowane w suficie zabudowy.

Projekt budowy nowej serwerowni został opracowany na początku 2010 roku, jej realizacja rozpoczęła się latem i trwała 90 dni, obejmując wykonanie prac z branż: budowlanej, elektrycznej, sanitarnej, ppoż, teletechnicznej oraz teleinformatycznej.

Coraz częściej przedsiębiorcy przekonują się, że bez solidnego zaplecza IT nie jest już możliwe profesjonalne prowadzenie biznesu. Jeżeli przedsiębiorstwo potrzebuje dużej mocy obliczeniowej systemu informatycznego, a standardowe usługi firm hostingowych są niewystarczające, rozwiązaniem może być własna serwerownia. Poniżej przedstawiam w skróconej formie proces realizacji serwerowni w 10 podstawowych krokach.

What do they compute at Night ?
Arthur40A / Foter / CC BY-SA

To inwestycja, dzięki której możemy nie tylko właściwie zabezpieczyć zasoby firmowych danych, ale również mieć kontrolę nad sprzętem, który się w niej znajduje. Pozwala to uniknąć opóźnień czy zastojów, związanych z korzystaniem z usług pośredników. Ponadto w niektórych przypadkach posiadanie własnej serwerowni w dłuższej perspektywie czasu opłaca się bardziej, niż np. korzystanie z kolokacji. W tym wpisie przedstawiam 10 podstawowych kroków do budowy niewielkiej serwerowni biurowej.

Po pierwsze: bezpieczeństwo i wybór miejsca

Najczęstszym powodem podjęcia decyzji o realizacji serwerowni jest realne zagrożenie dla stabilności pracy sprzętu informatycznego. Zdarza się to np. w sytuacjach, gdy liczba hostowanego sprzętu przekracza możliwości obecnej infrastruktury. Wybudowanie serwerowni, która zapewni odpowiednie warunki może być także konieczne w sytuacji, kiedy planujemy rozbudować system IT. Na jej potrzeby można zaadoptować budynek biurowy, w którym na etapie projektu nie przewidziano takiego pomieszczenia. Jeżeli dotychczasowa serwerownia była głównym punktem dystrybucyjnym sieci komputerowej, warto wybrać pomieszczenia, które bezpośrednio z nią sąsiadują.

Niemniej ważne jest opracowanie koncepcji, która będzie prezentować rozwiązanie kluczowych problemów infrastruktury informatycznej w firmie. Dokument powinien zawierać również  szacunkowy koszt proponowanego rozwiązania (sprzęt, instalacja itp.).

[Więcej informacji o koncepcji serwerowni

Po drugie: projekt

Następnym krokiem realizacji serwerowni jest wykonanie dokumentacji projektowej. Eksperci z odpowiednimi uprawnieniami wykonują projekty branżowe, zgodnie z wytycznymi prawa budowlanego i odpowiednimi normami. Po zaakceptowaniu projektów przez inwestora, można przejść do kolejnego etapu.

[Więcej o projektach - projekt budowlany serwerowni, projekty wykonawcze serwerowni]

Po trzecie: pozwolenia na budowę

Już na etapie projektowania inwestycji, warto zadbać o  uzyskanie niezbędnych pozwoleń na budowę. Mogą one być wymagane z wielu powodów, np.:

  • Wybrane pomieszczenie było wcześniej pomieszczeniem biurowym, natomiast nowe będzie pomieszczeniem technicznym, dlatego też zaistniała potrzeba zmiany sposobu jego użytkowania;
  • System gaszenia gazem oznaczał zmianę zabezpieczeń przeciwpożarowych części budynku i wymagał uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw ppoż.;
  • W trakcie ekspertyzy konstrukcyjnej okazało się, że strop pod część urządzeń wymaga konstrukcji wsporczej;

[Więcej informacji o pozwoleniu na budowę]

 Po czwarte:  prace budowlane

Pamiętajmy, że wszelkie prace budowlane powinniśmy zacząć od całkowitego opróżnienia pomieszczenia, zdemontowania wykładzin, a zwłaszcza ścian, które projektanci zalecają wymienić na odporne na ogień. Demontuje się również instalacje centralnego ogrzewania, tak aby nie dopuścić do niespodziewanego wycieku wody. Równie ważna jest wymiana drzwi na bardziej wytrzymałe, zapewniające większe bezpieczeństwo serwerowni.

Kolejnym etapem realizacji serwerowni będzie położenie podłogi technicznej (jeśli jest wymagana), odpowiednio podniesionej, wg wytycznych projektanta. Jeżeli pomieszczenie ma okna, należy je wymienić na te o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa. Dodatkowo oklejone zostają folią antyrefleksyjną, która ogranicza przenikanie promieni słonecznych. Dla wzmocnienia efektu można zastosować rolety o tej samej funkcjonalności.

[Więcej informacji o budowie serwerowni]

Water Cooling
Tim Dorr / Foter / CC BY-SA

Po piąte: instalacja klimatyzacji

System klimatyzacji serwerowni wymaga wyprowadzenia instalacji poza pomieszczenie adaptowane pomieszczeni. Można to zrobić np. kierując ją przez korytarz i klatkę schodową lub świetlik, aż na dach budynku. Szafy klimatyzacji, które posiadają nawiew pod podłogą technicznąustawia się na specjalnie przygotowanych ramach. W serwerowni wymagana również jest instalacja odprowadzenia skroplin oraz doprowadzenia wody bieżącej do nawilżacza.

[Więcej informacji o chłodzeniu i wentylacji serwerowni]

Po szóste: instalacje elektryczne

Montując instalacje elektryczne w danym obiekcie, należy doprowadzić wewnętrzną linię zasilania z głównej rozdzielni budynkowej, np. znajdującej się w piwnicy. Dla obniżenia kosztów warto wykorzystać istniejące trasy kablowe w celu doprowadzenia zasilania do pomieszczenia serwerowni. Następny etap to wykonanie w pomieszczeniu rozdzielni serwerowni oraz rozdzielni UPS. Ostatnim krokiem będzie zainstalowanie zasilacza awaryjnego np. o odpowiedniej mocy i realizacja zasilania szaf serwerowych.

[Więcej informacji o zasilaniu serwerowni]

Po siódme: system przeciwpożarowy

System przeciwpożarowy budowany jest najczęściej z podsystemów. Do najważniejszych należą:

  •  Standardowa sygnalizacja pożaru kontrolowana przez centralkę alarmową, do której podłącza się kilka konwencjonalnych czujek dymu;
  • System gaszenia gazem sterowany przez wspomnianą centralkę, zbudowany z butli z gazem oraz systemu rur rozprowadzających środek gaśniczy w odpowiednie miejsca;
  • System bardzo wczesnej detekcji dymu i jego charakterystyczne, czerwone rurki oplatające pomieszczenie;

 [Więcej informacji o systemach przeciwpożarowych serwerowni]

Po ósme: instalacje systemów bezpieczeństwa

Dla zapewnienia większego poziomu bezpieczeństwa warto zaprojektować i wykonać systemy kontroli dostępu (zwora elektromagnetyczna kontrolowana przez czytnik linii papilarnych), sygnalizację włamania i napadu (czujki otwarcia drzwi, rozbicia szkła, ruchu itp.) oraz monitoring wizyjny (kilka kamer wewnątrz pomieszczenia i na zewnątrz). Aby móc zdalnie kontrolować warunki środowiskowe oraz parametry pracy zainstalowanych urządzeń i systemów warto wykonać instalację BMS z interfejsem WWW oraz powiadomieniami SMS.

 [Więcej informacji o systemach bezpieczeństwa i systemie monitoringu środowiska i urządzeń]

Po dziewiąte:  migracja sprzętu

Kiedy już wszystko zostało sprawdzone i uruchomione można rozpocząć proces przenoszenia sprzętu serwerowego z poprzedniego pomieszczenia. Dobrym rozwiązaniem jest wykonanie tego typu prac np. w weekend, kiedy system jest nieużywany. Jeżeli sprzęt jest na gwarancji producenta cała operacja migracji wymaga odpowiedniego zgłoszenia i wykupienia nadzoru gwarancyjnego. Na koniec etapu wskazane jest przeprowadzenie kilku testów (wyłączenie zasilania, praca klimatyzatorów itp.).

Po dziesiąte: dokumentacja

Formalnym zakończeniem inwestycji jest dostarczenie przez firmę realizującą projekt budowy dokumentacji powykonawczej, która dokładnie obrazuje całość wykonanego zadania. Jeżeli na etapie budowy wprowadzono zmiany, których nie uwzględniał projekt początkowy, to należy je nanieść w dokumentacji powykonawczej. Ostatnim etapem jest podpisanie protokołu z zakończenia prac.