Systemy przeciwpożarowe

Systemy przeciwpożarowe serwerowni to ważna kwestia ze względu na obecność w niej wielu urządzeń i instalacji, które mogą być źródłem pożaru (szczególnie zasilacze urządzeń i instalacje elektryczne). Nie możemy jednak zastosować w niej tradycyjnej instalacji tryskaczowej, ponieważ nie miałoby to sensu, ponieważ zarówno woda jak i ogień zniszczą urządzenia. Dlatego system gaszenia musi być neutralny dla sprzętu, a najlepiej, żeby jego zadziałanie nie wiązało się z koniecznością zatrzymania pracy systemów.

Dlatego też ochronę przeciwpożarową serwerowni oraz centrów danych realizuje się na dwa sposoby – poprzez wczesną detekcję dymu oraz automatyczne gaszenie pożaru gazowym środkiem gaśniczym, przy czym mogą one istnieć osobno (mniejsza skuteczność) lub stanowić jeden system, zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i zadziałania.

Butla z gazem gaśniczym instalacji SUG
Butla z gazem gaśniczym instalacji SUG

Systemy automatycznego gaszenia, oparte o gazowe środki gaśnicze, tzw. "stałe urządzenie gaśnicze" (SUG) zapewniają wysoką skuteczność gaszenia, bezpieczeństwo przebywających w pomieszczeniu osób oraz brak jakichkolwiek zanieczyszczeń czy zniszczeń sprzętu IT i samego pomieszczenia, powstających w wyniku działania konwencjonalnych systemów gaśniczych (gaszenie wodą, gaśnicami proszkowymi, itp.). Ponadto ich zadziałanie nie musi wiązać się z zatrzymaniem pracy serwerowni. Zależy to jednak od przyjętego scenariusza reakcji na takie zdarzenie.

Przykład instalacji wczesnej detekcji dymu w serwerowni
Przykład instalacji wczesnej detekcji dymu w serwerowni

Zasysający system wczesnej detekcji dymu (ASD - z j. ang. Aspirating Detection System) w serwerowni zapewni uzyskanie informacji nt. zarzewia pożaru z dużym wyprzedzeniem w stosunku do systemu detekcji standardowej (w ramach automatycznego gaszenia pożaru), dzięki czemu pozwala na znacznie wcześniejszą reakcję użytkownika i uniemożliwienie rozprzestrzeniania się pożaru we własnym zakresie. W przeciwieństwie do standardowych czujek ppoż., instalacja zbudowana jest z sieci rurek zasysających, przez które stale przetłaczane jest powietrze pochodzące z wybranych przestrzeni monitorowanego pomieszczenia centrum danych. Powietrze to jest analizowane przez wysokoczułą głowicę znajdującą się w urządzeniu detekcyjnym, pozwalającą na wykrycie nawet najdrobniejszych cząstek dymu.

Opisane systemy przeciwpożarowe serwerowni, tak jak wspomniałem, mogą być stosowane razem lub naprzemiennie. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie ich jednocześnie oraz odpowiednie, wzajemne ich skonfigurowanie. Ważne jest też opracowanie scenariuszu pożarowego określającego czynności, jakie należy wykonać w przypadku wykrycia dymu przez system zasysający lub uruchomienia akcji gaśniczą systemu gaszenia gazem.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Ochrona przeciwpożarowa serwerowni i centrów danych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *