Inwentaryzacja istniejącej infrastruktury

Często zdarza się, że planując nowy ośrodek przetwarzania i gromadzenia danych inwestor dysponuje już sprzętem sieciwo-serwerowym, który ma zamiar ulokować w nowej serwerowni. Może też mieć niedawno zakupione i całkiem sprawne zasilacze UPS czy jednostki klimatyzacji precyzyjnej. Należy wszystkie takie elementy zinwentaryzować tak aby projektant wiedział dokładnie, co jest do wykorzystania i jakie posiada parametry. Można też w tym miejscu wstępnie określić parametry dostępnych mediów np. zasilania energii elektrycznej.

Our row
Podczas planowania nowej serwerowni należy uwzględnić istniejące zasoby, które zostaną do niej przeniesione.Tim Dorr / Foter / CC BY-SA

Formą inwentaryzacji może być osobne opracowanie, kilku lub kilkunastu stronicowe w zależności od złożoności zadania.

Wykonawcą inwentaryzacji, po stronie firmy realizującej może być konsultant lub przydzielony docelowy koordynator/kierownik projektu. Na tym etapie również nie angażuje się całego zespołu projektowego. Po stronie inwestora w audycie uczestniczyć osoba znająca inwentaryzowaną infrastrukturę.

Czas realizacji tego etapu zależny jest od ilości dostępnej infrastruktury i może wynieść od 1 do kilku tygodni. Prace te mogą być prowadzone równolegle z pracami nad audytem potrzeb - szczególnie dotyczy to wspólnych spotkań wykonawcy i inwestora.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *