Pozwolenie na budowę

Budowa serwerowni czy centrum danych tak jak realizacja wszystkich przedsięwzięć budowlanych musi być zgodna z obowiązującym prawem (ustawą Prawo budowlane oraz jej aktami wykonawczymi) i często wymaga uzyskania pozwoleń administracyjnych

Kiedy pozwolenie na budowę serwerowni nie będzie wymagane? Prawnie rzecz ujmując art. 29 ustawy Prawo budowlane określa budowy i roboty budowlane, na które nie trzeba uzyskać pozwolenia na budowę. Natomiast art. 30 określa dodatkowo budowy i roboty budowlane wymagające zgłoszenia właściwemu organowi. Niestety artykuły te nie wyczerpują tematu i w sytuacjach w nich niewymienionych należy sprawę dokładnie przeanalizować, a w razie wątpliwości skonsultować z "właściwym organem". W przypadku serwerowni może zaistnieć taka sytuacja przy adaptacji istniejącego pomieszczenia, które wcześniej pełniło podobne funkcje - techniczne (określa to Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać budynki, i ich usytuowanie), jeśli nie będzie konieczna ingerencja np. w konstrukcję budynku, natomiast remont będzie polegał na odnowieniu lub niewielkim przebudowaniu pomieszczenia.

Kiedy pozwolenie na budowę serwerowni będzie wymagane? Bez wątpienia w przypadku budowy całego centrum danych lub adaptacji budynku na potrzeby data center. Może też być niezbędne w przypadku ingerencji w konstrukcję stropu adaptowanego pomieszczenia w budynku w celu jego wzmocnienia.

Dla każdego przedsięwzięcia realizacji serwerowni należy przeanalizować Prawo budowlane oraz pozostawić decyzję konieczności uzyskania pozwolenia, zgłoszenia lub możliwości wykonania prac bez zbędnych formalności uprawnionemu projektantowi pełniącemu rolę kierownika projektu.

Wniosek o pozwolenie na budowę składa się we właściwym dla lokalizacji inwestycji organie administracji architektoniczno-budowlanej. Czas oczekiwania na decyzję może wynieść nawet 65 dni od daty założenia wniosku. Warto pamiętać o tym przy planowaniu harmonogramu inwestycji.