Kolokacja serwerów

Widok na dzielone szafy serwerowe.
Przykład kolokacji z szafami dzielonymi umożliwiającymi fizyczną separację urządzeń IT różnych klientów znajdujących się w tej samej szafie rack.

Kolokacja serwerów jest to usługa oferowana przez podmiot zewnętrzny, umożliwiająca fizyczne umieszczenie urządzeń IT (przede wszystkim serwerów i macierzy dyskowych) będących własnością klienta w serwerowni należącej do tego podmiotu. Urządzenia można kolokować w szafach rack usługodawcy wynajmując określoną przestrzeń U, lub we własnych szafach rack wynajmując określoną powierzchnię serwerowni.

Kolokacja może być dobrym rozwiązaniem dla firm, które nie posiadają własnej infrastruktury data center (serwerowni) lub posiadana nie spełnia wymaganych parametrów (np. pojemność). W takim przypadku usługa taka może zapewnić pożądany poziom bezpieczeństwa, dostępności i niezawodności danych i systemów bez konieczności inwestowania w powierzchnię serwerowni oraz kosztowną infrastrukturę.

An undisclosed DatacenterPrzykład kolokacji z wydzieloną fizycznie (ogrodzenie) przestrzenią dla konkretnego klienta.
simon.carr / Foter.com / CC BY-SA

Kolokacja umożliwia również szybkie i łatwe utworzenie lokalizacji zapasowej systemu klienta, a nawet zapasowego centrum danych. Model taki zakłada jednak konieczność zakupu własnych urządzeń IT, co może być pożądane ze względu na specyficzne wymagania systemu związane z różnego rodzaju procedurami wewnętrznymi.

Usługa kolokacji jest mniej korzystna i atrakcyjna niż model chmury obliczeniowej, przede wszystkim ze względu na konieczność poniesienia znaczących kosztów inwestycyjnych. Niemniej jednak będzie bardziej korzystna w stosunku do opcji budowy własnego centrum danych czy nawet samej serwerowni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *