Jak można przeczytać na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w dniu 4 maja 2016 w Dzienniku Urzędowym UE L 119 zostały opublikowane oficjalne teksty aktów prawnych składających się na reformę ochrony danych osobowych. Jak wyglądają nowe unijne przepisy o ochronie danych osobowy w kontekście data center?

Oficjalne teksty aktów prawnych:

Zgodnie z art. 99 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, rozporządzenie wchodzi w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r. natomiast dyrektywa wchodzi w życie pierwszego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jak to się ma do centrów danych? Na to pytanie odpowiedź znajdziecie w prezentacji przedstawionej na konferencji GigaCon w dniu 22.02.2017.

GigaCon_RODO_centra-danych_22.02.2017-r.

Data center - budować swoje czy wynajmować? Takie pytanie zadaje sobie wiele firm na różnych etapach swojej działalności. Budowanie firmy to długi proces, który z reguły zaczyna się od małych zasobów i w perspektywie czasu prowadzi do ich znacznego wzrostu. Odpowiedź na to pytanie była łatwiejsza dla organizacji powstających w niedalekiej przeszłości, niż dla tych, które powstawały w czasach kiedy usługi kolokacji jeszcze nie istniały, a o Cloudzie (w rozumieniu zdalnej mocy obliczeniowej) jeszcze nikt nie myślał w taki sposób jak teraz - jeśli w ogóle takie pytanie się pojawiało. Te firmy po prostu nie miały takiej opcji.

Profesjonalne data center jest budynkiem lub jego częścią, która składa się z serwerowni oraz obszarów wspierających funkcjonalność całego obiektu. Obrazowo rzecz ujmując, centrum danych składa się z pomieszczenia serwerowni, w którym utrzymywany jest cały sprzęt serwerowy, z zapewnieniem odpowiednich warunków, oraz z osobnych pomieszczeń technicznych takich jak UPS-ownia, pomieszczenie dystrybucji energii, techniczne, telekomunikacyjne, operacyjne dla obsługi czy dystrybucji chłodu. Ten funkcjonalny podział pomieszczeń ma na celu zwiększenie niezawodności, uproszczenie serwisowania, zapewnienie bezpieczeństwa i wiele innych ułatwień, które są konieczne, aby całość działała bez zarzutu.

centrum-przetwarzania-danych-serwerownia

Budowa takiego centrum danych to duże i kosztowne wyzwanie, często wykraczające poza własne potrzeby i możliwości finansowe. Dlatego duża większość firm, jeśli już decyduje się na własne data center, to wykonuje je w wersji samodzielnej serwerowni, czyli jednego pomieszczenia, w którym zorganizowane są wszystkie elementy infrastruktury krytycznej. Takie rozwiązanie nie dorównuje jednak pod kątem dostępności i niezawodności profesjonalnym obiektom data center, jakimi dysponują polscy i zagraniczni usługodawcy.

Jak pokazuje raport Telko Trendy 2016, zdecydowana większość firm posiada własną serwerownię (86%). Oceniam, że znaczna część z nich to pojedyncze pomieszczenia z mniej lub bardziej profesjonalną infrastrukturą fizyczną, zazwyczaj wykonane w pomieszczeniu dystrybucji sieci lokalnej, ponieważ takie rozwiązanie jest dla nich wystarczające. Tylko nieliczne firmy budują na swoje potrzeby profesjonalne centra danych. Zależy to od wielu czynników, z których głównymi są wymagane poziomy dostępności i niezawodności systemów informatycznych w nich utrzymywanych. Dla jednych firm system informatyczny to usprawnienia działania i chwilowa przerwa nie powoduje wielkich strat, dla innych taka sytuacja ma poważne konsekwencje i po prostu nie może mieć miejsca.

Firmy, które powstawały w czasach, kiedy usługi związane z data center i zdalną mocą obliczeniową lub kolokacją nie były jeszcze dostępne, naturalnie organizowały swoją serwerownię. Wraz ze swoim rozwojem potrzeby rosły, co wiązało się z rozbudową zasobów. Stając w obliczu takiej sytuacji w obecnych czasach, sytuacja wydaje się być znacznie łatwiejsza. Zamiast kolejnej rozbudowy, poświęcania czasu i finansów na inwestycje, mogą one po prostu wynająć przestrzeń fizyczną (Kolokacja) w profesjonalnym centrum danych i skupić się na kluczowych kwestiach swojego biznesu.

Nowe firmy, które potrzebują mocy obliczeniowej, mogą w ogóle nie myśleć o swojej serwerowni i wszystkie systemy informatyczne zainstalować na sprzęcie IT usługodawcy, natomiast w miarę wzrostu zapotrzebowania łatwo zwiększać dostępne zasoby, bez konieczności dokonywania inwestycji infrastrukturalnych i sprzętowych (Chmura obliczeniowa).

Zarówno w pierwszym (Kolokacja) jak i drugim przypadku (Chmura obliczeniowa) systemy utrzymywane są w bezpiecznych centrach danych o wysokiej niezawodności i dostępności. Nie ma wątpliwości, że jest to atrakcyjna oferta dla firm mających tego typu potrzeby. Jak jednak można wyczytać w raporcie Telko Trendy 2016, tylko 28% badanych organizacji posiadających własną serwerownie rozważa skorzystanie z usług data center. Czynników mających na to wpływ jest wiele i związane są one zarówno z kwestiami ekonomicznymi jak i fizycznymi.

Z raportu wynika również, że w jednych miastach mniejszy odsetek badanych firm (np. Warszawa, Kraków) posiada własne serwerowni, a w innych (np. Wrocław) większy. Być może jest to związane z dostępnością usług data center w tych miastach, chociaż dokument mówi o tym, że jedynie co czwarty pytany wskazywał na bliskość geograficzną jako czynnik decydujący o wyborze rozwiązania przechowywania systemów.

Zachęcam do lektury raportu, ponieważ przedstawia on wiele innych danych liczbowych oraz wskazuje na czynniki mające wpływ na decyzje związane z możliwością skorzystania z usług data center.

Tym razem temat korzystania z usług zewnętrznych centrów danych oraz testów penetracyjnych.  Jaks się okazuje niespełna 30% przedsiębiorstw, motywowanych m.in. wysokimi kosztami własnymi oraz obawą o utratę danych rozważa współpracę z zewnętrznym ośrodkiem data center – wynika z raportu Telko Trendy 2016 zrealizowanego przez TNS Polska na zlecenie 3S. Wg respondentów, miejsce przechowywania systemów IT musi przede wszystkim dawać gwarancję fizycznego bezpieczeństwa serwerów a jeśli jest to zewnętrzne centrum danych – wysokie parametry SLA i szybki dostęp do danych. Deklarowana troska o bezpieczeństwo nie zawsze przekłada się profilaktykę – ponad 70% firm nie wykonuje testów penetracyjnych – można doczytać w raporcie.

Serwerownia, czy data center

Blisko 30% przedsiębiorców rozważa skorzystanie z outsourcingu usług data center, choć nadal dane we własnych serwerowniach ma ponad 80% badanych firm. Zależność ta nie odbiega od wyników z 2015 roku.

Prezes Polish Data Center Association Jacek Szczepanek zwraca jednak uwagę, że duże firmy często łączą posiadanie własnej serwerowni z usługami centrów danych:
- Branże takie jak telekomunikacja, finanse, czy e-commerce dysponują najczęściej bardzo profesjonalnymi centrami danych, ale nawet one nie mogą zapominać o kosztach, więc dla rozwiązań zapasowych, czy nawet podstawowych wykorzystują usługi zewnętrzne.
Szczepanek twierdzi także, że własna serwerownia nie sprosta wymaganiom, zdolnym ochronić zasoby przed współczesnymi zagrożeniami takimi jak ograniczenia zasilania, powodzie, cyberterroryzm, kradzieże danych osobowych, czy zwykły hakerski wandalizm.

wybor-centrum-danych-czynniki
Fragment raportu - Czynniki decydujące o wyborze konkretnego ośrodka data center.

Z raportu wynika, że przedsiębiorcy myślą o skorzystaniu z rozwiązań oferowanych przez zewnętrzne data center głównie ze względów bezpieczeństwa. Wśród czynników decydujących o wyborze konkretnego centrum danych przeważa gwarancja ciągłości działania - SLA (70%) oraz szybkość dostępu do danych. Bliskość geograficzna ośrodka ma znaczenie tylko dla ¼ badanych. Z raportu wynika, że czynnikami, które mogą motywować do współpracy z zewnętrznym DC są koszty utrzymania własnej infrastruktury, ryzyko utraty danych oraz niewystarczające zasoby własne.

- Coraz mocniej artykułowana jest potrzeba większego bezpieczeństwa danych, którego typowa firma nie jest w stanie sama zapewnić; bycie na bieżąco z zagadnieniami security oraz rozwiązania typu klaster DC, czy anty DDoS bez efektu skali są po prostu zbyt drogie – ocenia Piotr Pawłowski z 3S Data Center SA. 

Testy penetracyjne

Mimo wskazywania na bardzo duże znaczenie bezpieczeństwa systemów IT, aż 2/3 respondentów nie przeprowadziło testów penetracyjnych – 30% z nich zamierza to jednak zrobić w przyszłości.
Piotr Konieczny, redaktor Niebezpiecznika.pl nazywa testy penetracyjne „symulacjami włamań, które są najszybszą i najtańszą drogą, by przekonać się, co i jak należy poprawić w konfiguracji urządzeń sieciowych i firmowych aplikacji.”
Badani, którzy sprawdzają regularnie funkcjonowanie swoich zasobów IT, testują infrastrukturę (65%), DDoS (49%) i aplikacje webowe (44%). Ponad połowa respondentów wskazała na incydentalne ataki złośliwego oprogramowania, które zdarzają się w ich firmach raz w roku lub rzadziej. Jednocześnie, firmy stawiają na edukację pracowników i tylko co dziesiąta nie szkoli kadry z bezpieczeństwa IT.

Raport Telko Trendy 2016 został przeprowadzony na grupie 250 firm z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Aglomeracji Śląskiej oraz regionu podkarpackiego. Badanie dotyczyło firm zatrudniających min. 50 pracowników, korzystających z rozwiązań telekomunikacyjnych i data center. Rozmówcami TNS Polska byli specjaliści i managerowie odpowiedzialni za decyzje zakupowe w IT.

Telko Trendy można pobrać bezpłatnie ze strony http://www.3s.pl/pl/198,telko-trendy-2016.html

Najpierw temat telekomunikacji (Internet i telefon) - 25% polskich firm zatrudniających powyżej 50 pracowników posiada łącza internetowe o przepustowościach 100 Mb i więcej. Na tej infrastrukturze dynamicznie rozwija się także telefonia VoIP – wynika z raportu Telko Trendy 2016, przygotowanego przez TNS Polska na zlecenie 3S.

Dostęp do światłowodów ma już 66% firm – o 6% więcej niż w ubiegłym roku. 38% z nich stanowią przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 osób. Co trzecia firma deklaruje, że zwiększy przepustowość łączy w ciągu roku, a 11 % zmieni przy tym operatora. Zdecydowanie wyróżnia się tu Kraków, gdzie zmianę dostawcy planuje aż 22% badanych. Lokalny dostawca, czy większy telekom – znaczenie będzie miała jakość usług oraz cena:

telko-trendy-wnioski

Badanie wskazuje na powszechność dostępu do szybkiego łącza światłowodowego. A kto go jeszcze nie ma, za chwilę dostanie od największych telekomów. I to dostanie tanio, bo firmy te inwestują mocno w infrastrukturę i stać je na konkurowanie ceną z każdym. Oznacza to duże problemy dla małych operatorów telekomunikacyjnych, którzy budowali swoją pozycję jako jedyny możliwy dostawca szerokopasmowego Internetu, a cena była ich głównym wyróżnikiem rynkowym. Rynek Telco nieuchronnie ewoluuje z rynku infrastruktury w stronę rynku usług i rozwiązań, a dobre know-how w tym zakresie wymaga czasu, pieniędzy i właściwych ludzi. Dlatego każdego, który wierzy w to, że wystarczy dobudować światłowód do Klienta i potem "jakoś to będzie", czekają niebawem trudne czasy – ocenia Piotr Pawłowski, wiceprezes 3S SA.

Badanie Telko Trendy 2016 pokazało również wzrost zainteresowania telefonią VoiP. Korzysta z niej już 38% badanych przedsiębiorstw – to o 5% więcej niż rok temu. Co więcej, potencjał rozwoju tej usługi kształtuje się na poziomie 14%.  Do 34% wzrósł odsetek firm używających e-faxu, a najpopularniejszą usługą dodatkową jest telekonferencja, której używa 37% .

Raport Telko Trendy 2016 został przeprowadzony na grupie 250 firm z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Aglomeracji Śląskiej oraz regionu podkarpackiego. Badanie dotyczyło firm zatrudniających min. 50 pracowników, korzystających z rozwiązań telekomunikacyjnych i data center. Rozmówcami TNS Polska byli specjaliści i managerowie odpowiedzialni za decyzje zakupowe w IT.

Telko Trendy można pobrać bezpłatnie ze strony http://www.3s.pl/pl/198,telko-trendy-2016.html

Orange Polska inwestuje w najnowocześniejsze rozwiązania i rozbudowuje swoje największe Centrum Przetwarzania Danych w Łodzi. Oddanie do użytku kolejnych 900 metrów kwadratowych powierzchni serwerowni pozwoli zwiększyć możliwości ośrodka i ofertę usług ICT dla klientów komercyjnych. Nowe serwerownie posłużą m. in. do kolokacji infrastruktury IT klientów oraz rozbudowy bazy dla usług takich jak cloud czy cyberbezpieczeństwo.  

Oprócz większej powierzchni, Centrum Przetwarzania Danych w Łodzi zyska również nowoczesne systemy, które zwiększą jego efektywność energetyczną przy jednoczesnym zachowaniu dostępności i bezpieczeństwa znajdujących się w nim urządzeń i zasobów.

- Uruchamiając kolejną część obiektu, jako jedni z pierwszych w Europie wdrożyliśmy innowacyjny system klimatyzacji bazujący na technologii free coolingu adiabatycznego. To w pełni ekologiczne rozwiązanie, które do chłodzenia sprzętu wykorzystuje pośrednio powietrze pobierane z zewnątrz, a w sytuacji, gdy jego temperatura jest zbyt wysoka, wykorzystuje proces  odparowania wody do obniżenia temperatury powietrza. Gwarantuje to zapewnienie doskonałego środowiska pracy urządzeń - stałą temperaturę oraz wilgotność w pomieszczeniach, a dodatkowo pozwala na obniżenie zużycia energii – wyjaśniał Piotr Muszyński, wiceprezes Orange Polska.

Rozwój Centrum Przetwarzania Danych w Łodzi (CPD Łódź) to odpowiedź spółki na coraz wyższe tempo przyrostu ilości przetwarzanych i przechowywanych danych oraz potrzebę ich właściwego zabezpieczenia.

- Szacuje się, że do 2020 roku wartość rynku usług data center w Polsce wzrośnie o 60 proc. To konsekwencja zmian, jakie obserwujemy w ilości i sposobie przesyłania danych. Obok inwestycji w technologie światłowodowe, rozbudowa data center to kolejny obszar, w którym będziemy umacniać swoją pozycję rynkową – mówił Mariusz Gaca, wiceprezes Orange Polska.

Centrum Przetwarzania Danych mieści się w bezpiecznej lokalizacji, oddalonej od centrum miasta i terenów zalewowych. Znajdujące się tu łącza sieciowe są chronione rozwiązaniami cyberbezpieczeństwa Orange (DDoS Protection, Malware Protection), a systemy i infrastruktura monitorowane przez Security Operations Center i CERT Orange Polska.

Dodatkową ochronę danych zapewnia tzw. Komora Lampertza – unikalna  przestrzeń, odporna na wiele rodzajów zagrożeń, np. impulsy elektroenergetyczne oraz ekstremalne temperatury. Komora jest skonstruowana tak, by wytrzymać trzęsienie ziemi czy pożar. W sytuacji klęski żywiołowej, przez 90 minut utrzyma optymalne warunki do przechowywania danych, co zwiększa szanse na uratowanie krytycznych zasobów przed zniszczeniem. Centrum wyposażono też w nowoczesne systemy gaśnicze oraz zwielokrotnione systemy zasilania awaryjnego. Generatory prądotwórcze zapewniają moc, która wystarczyłaby na zaopatrzenie w energię elektryczną kilkudziesięciotysięcznego miasta.

Systemy CPD w Łódź chronią stale ok. 13 petabajtów danych. Część z nich stanowią informacje o kluczowym znaczeniu dla zachowania ciągłości działania systemów Orange Polska, które są również newralgiczne dla państwa i obywateli.

CPD Łódź, znajduje się na państwowej liście obiektów strategicznych dla województwa łódzkiego.

Źródło:
Tekst - 
http://blog.orange.pl/biuroprasowe/pr/2833/orange-polska-rozbudowuje-centrum-przetwarzania-danych-w-lodzi/
Zdjęcie - http://lodz.fotopolska.eu/Lodz/b83851,Centrum_Przetwarzania_Danych_Telekomunikacji_Polskiej.html

Kilka dni temu, w jednym z ważnych polskich centrów danych (kolokacji) doszło eksplozji systemu gaszenia gazem. Z tego, co podaje portal niebezpiecznik.pl oraz z cytowanej na nim wypowiedzi pracownika kolokacji, doszło do nieplanowanego wyzwolenia środka gaśniczego. Z jakiegoś  powodu, w konsekwencji wprowadzenia zbyt dużego ciśnienia gazu do rur, których zadaniem było rozprowadzenie czynnika gaśniczego po wskazanych pomieszczeniach, nastąpiło ich rozerwanie. Nie doszło natomiast do żadnego wybuchu butli.

Czynnik gaśniczy w butlach, omawianego systemu gaszenia gazem, przechowywany jest pod bardzo wysokim ciśnieniem, znacznie przewyższającym wytrzymałość instalacji rurowej. Zadaniem reduktora ciśnienia jest odpowiednie dozowanie ilości uwalnianego środka, aby nie doprowadzić do ich rozerwania. Być może właśnie wada tego elementu doprowadziła kilka pomieszczeń do stanu widocznego na zamieszczonych zdjęciach.

Co najważniejsze z punktu widzenia data center uszkodzeniu uległ częściowo sprzęt IT oraz hostowane na nim usługi. Nikomu nic się nie stało, dzięki temu, że w pomieszczeniach nikogo nie było.

Jak się okazuje, systemy bezpieczeństwa to również dodatkowy czynnik niebezpieczeństwa...

 

awaria systemu gaszenia gazem

 

wybuch systemu gaszenia gazem

 

data center gaszenie gazem awaria

 

eksplozja systemu gaszenia gazem serwerowni

 

serwerownia awaria systemu gaśniczego

Źródło zdjęć: https://niebezpiecznik.pl/post/wybuch-gazu-w-serwerowni-netii/

Nastąpiła również ewakuacja pracowników budynku. Na szczęście staż pożarna nie użyła wody...

straż pożarna data center

Źródło zdjęcia: http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,ewakuacja-na-ursynowie-awaria-systemu-przeciwpozarowego,206317.html#!prettyPhoto