Etapy realizacji serwerowni

Poniżej przedstawiam kolejne, często stosowane (zależnie od konkretnego przypadku) etapy realizacji serwerowni lub centrum danych. Dzielą się one na 4 fazy główne.

XPLANE Culture Map
dgray_xplane / Foter / CC BY-ND

I. Przygotowanie do projektowania.

  • Audyt potrzeb.
  • Inwentaryzacja istniejącej infrastruktury IT.
  • Koncepcja / Program funkcjonalno-użytkowy.

II. Projektowanie.

  • Projekt budowlany.
  • Uzyskanie pozwolenia na budowę.
  • Dokumentacja wykonawcza.

III. Realizacja.

  • Budowa.
  • Dokumentacja powykonawcza.

IV. Zarządzanie obiektem.

  • Serwis i utrzymanie.

Każdorazowo zasadność wskazanych faz i etapów należy przeanalizować pod kątem konkretnego przypadku. Zbędne będzie np. w przypadku niedużej inwestycji, gdzie nie ma potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę, wykonywanie projektu budowlanego i uzyskiwania pozwoleń administracyjnych.

Czas potrzebny na proces realizacji serwerowni czy centrum danych od momentu rozpoczęcia przygotowywania do prac projektowych (opracowanie koncepcji), poprzez projektowanie, aż do uruchomienia obiektu może wynosić, w zależności od skali i konieczności oczekiwania na niezbędne opinie i pozwolenia, od kilku do kilkudziesięciu miesięcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *