Budowa serwerowni

Budowa serwerowni lub centrum danych stanowi odwzorowanie w rzeczywistości prac objętych dokumentacją projektową i może polegać zarówno na wykonaniu nowych obiektów jak i przebudowie lub remoncie istniejących budynków lub pomieszczeń. Może i powinna być rozpoczynana tylko w przypadku wcześniejszego sporządzeniu projektu - w zależności od potrzeb budowlanego lub tylko wykonawczego.

Budowa serwerowni może wiązać się z konieczność zmiany układu istniejących pomieszczeń
Budowa serwerowni może wiązać się z konieczność zmiany układu istniejących pomieszczeń.

Budowa serwerowni wiąże się zawsze z koniecznością wykonania szeregu prac budowlano-instalacyjnych i często jest poważnym wyzwaniem dla inwestora. Cały proces jak i wcześniejsza procedura wyboru wykonawcy jest nie najprostszym zadaniem i dużą rolę odgrywa tutaj doświadczenie osoby koordynującej. Zdarza się, że zadanie takie spada na barki pracownika odpowiedzialnego za infrastrukturę IT firmy, który mógł wcześniej nie mieć do czynienia z tego typu wyzwaniem.

Realizacja wszystkich przedsięwzięć budowlanych w naszym kraju musi być zgodna z obowiązującym prawem (ustawą Prawo budowlane oraz jej aktami wykonawczymi) i często wymaga uzyskania opinii, uzgodnień oraz pozwoleń administracyjnych (np. pozwolenie na budowę). Cały proces budowy serwerowni musi opierać się na odpowiedniej realizacji wymagań projektu oraz uczestnictwa w nim osób nadzorujących, uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, z rozpoczęciem robót należy poczekać do momentu jego uprawomocnienia się, a w trakcie ich wykonywania kierownik budowy zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

Zakres prac i specyfikacje stosowanych materiałów oraz urządzeń zostały wcześniej szczegółowo określone w projektach wykonawczych dzięki czemu jest on dobrze znany wykonawcy (zależy to oczywiście od jakości projektu). Duża ilość instalacji wchodzących w skład serwerowni sprawia, że ogromne znaczenie ma doświadczenie wykonawcy w tego typu inwestycjach, dlatego jego odpowiedni wybór ma zasadnicze znaczenie.

Budowa serwerowni - przykład montażu podniesionej podłogi technicznej
Budowa serwerowni - przykład montażu podniesionej podłogi technicznej.

W etapie budowy serwerowni uczestniczy szereg osób posiadających odpowiednie wykształcenie, wiedzę, uprawnienia oraz doświadczenie - kierownicy, inżynierowie, instalatorzy oraz technicy. Wszystkie prace budowlane, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, powinny być  nadzorowane przez osoby z uprawnieniami do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (kierownik budowy, kierownicy robót branżowych itp.).

Dla usprawnienia komunikacji i współpracy z Inwestorem całość prac powinna być koordynowana i zarządzana przez menadżera, kierownika lub koordynatora projektu (nazewnictwo umowne) posiadającego doświadczenie zarówno w zakresie budowy serwerowni jak i projektowaniu oraz jej utrzymywaniu. Takie podejście gwarantuje możliwie najlepsze odwzorowanie w rzeczywistości wymagań inwestora sprecyzowanych we wcześniejszych etapach przygotowywania inwestycji.

Dobrym krokiem przed przystąpieniem do budowy centrum danych może być zapewnienie sobie wsparcie doświadczonej osoby w tej dziedzinie, która pomoże przygotować całą inwestycje, dopilnuje poprawności i kompletności projektów oraz prawidłowości zaplanowanych rozwiązań, odpowiednio przeanalizuje oferty wykonawców oraz będzie wsparciem przy podejmowaniu decyzji jakie wynikną w trakcie realizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *