Nowe unijne przepisy o ochronie danych osobowych (RODO) w kontekście data center

Jak można przeczytać na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w dniu 4 maja 2016 w Dzienniku Urzędowym UE L 119 zostały opublikowane oficjalne teksty aktów prawnych składających się na reformę ochrony danych osobowych. Jak wyglądają nowe unijne przepisy o ochronie danych osobowy w kontekście data center?

Oficjalne teksty aktów prawnych:

Zgodnie z art. 99 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, rozporządzenie wchodzi w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r. natomiast dyrektywa wchodzi w życie pierwszego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jak to się ma do centrów danych? Na to pytanie odpowiedź znajdziecie w prezentacji przedstawionej na konferencji GigaCon w dniu 22.02.2017.

GigaCon_RODO_centra-danych_22.02.2017-r.