Serwis i utrzymanie serwerowni

Utrzymanie serwerowni jest kolejnym i najdłuższym etapem, po zaprojektowaniu, wybudowaniu i uruchomieniu obiektu. Serwis systemów i instalacji jest niezbędny do zapewnienia pełnej sprawności i niezawodności centrum danych. W praktyce polega to na okresowym przeglądaniu i sprawdzaniu elementów lub całych systemów w celu weryfikacji poprawności ich działania.

Wszystkie elementy data center, po jego wybudowaniu, objęte są gwarancją producenta na pewien czas, np. 2 lat. Niemniej jednak warunkiem ważności gwarancji może być konieczność przeprowadzania serwisów okresowych urządzeń lub całych instalacji. Przeglądy takie mają na celu zbadanie poprawności działania systemów oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych (np. filtry klimatyzacji). Producent urządzeń odmówi świadczeń z tytułu gwarancji, jeśli wadliwy system lub urządzenie nie były przeglądane przez autoryzowaną jednostkę serwisową.

marc-and-lancelot-in-redwood-city_l
Regularny serwis serwerowni to gwarancja spokojnej pracy i... spokojnego snu.

Wszystko to ma na celu utrzymanie serwerowni w takim stanie aby jak najbardziej wyeliminować możliwość wystąpienia sytuacji, w której awaria jakiegokolwiek elementu systemu doprowadziłaby do zaburzenia pracy centrum danych. Okresowe sprawdzanie instalacji i urządzeń zapewni możliwość wczesnego wykrycie symptomów prawdopodobnej awarii oraz wyeliminuje możliwości jej wystąpienia. Stąd też ważne jest, aby takie czynności były wykonywane w określonych przedziałach czasu, przez cały okres funkcjonowania centrum danych.

Kto powinien wykonywać takie czynności?

Tak jak wcześniej wspomniałem, w okresie gwarancyjnym na pewno autoryzowana jednostka serwisowa. Z reguły sprowadza się to do tego, że firma, która była generalnym wykonawcą centrum danych, świadczy również usługę (osobno płatną) utrzymania i serwisowania obiektu przez okres gwarancji. Ze względu na dużą ilość instalacji i systemów, warto również po tym okresie zlecić kompleksowo takie zadanie tego typu firmie. Zdecydowanie ułatwi to zarządzanie utrzymaniem centrum danych, a ciężar organizacji poszczególnych przeglądów spadnie na jednego wykonawcę.

Inną kwestią jest reakcja na awarie i odpowiedni poziom umowy SLA (z j. ang. Service Level Agreement), która określi nieprzekraczalne czasy w jakich firma serwisowa przystąpi do naprawy usterki lub awarii oraz w jakim czasie ją naprawi.

Podsumowując, zapewnienie okresowych przeglądów serwisowych zainstalowanych systemów i urządzeń w serwerowni i centrum danych jest niezbędnym elementem podnoszącym, a może w ogóle zapewniającym jakikolwiek poziom niezawodności pracy całego obiektu.

Photo credit: bandarji / Foter / CC BY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *