Chmura obliczeniowa

Chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) jest usługą polegającą na zdalnym udostępnieniu mocy obliczeniowej urządzeń IT oferowaną przez zewnętrzne podmioty, dostępną na żądanie w dowolnej chwili oraz skalująca się w miarę zapotrzebowania.

Cloud computing
Sam Johnston / Foter.com / CC BY-SA

Chmura obliczeniowa jest alternatywą dla własnego centrum danych, nie wymagającą poniesienia znaczących kosztów inwestycyjnych związanych z wybudowaniem odpowiedniej infrastruktury data center. W tym przypadku będziemy korzystać z profesjonalnie przygotowanej infrastruktury i mocy obliczeniowej urządzeń IT usługodawcy (pula zasobów). Moc obliczeniowa (procesory, pamięć RAM, przestrzeń dyskowa, urządzenia sieciowe, firewalle, przepustowość łącza internetowego itp.) będzie zwiększana lub zmniejszana w dowolnym momencie na nasze życzenie, a jedynym ograniczeniem będzie wielkość dostępnej puli zasobów usługodawcy. Dzięki zastosowaniu wirtualizacji, pula ta dostępna jest dla każdego użytkownika w zależności od jego chwilowych potrzeb. Opłaty w takim modelu są naliczane tylko i wyłączenia za faktycznie wykorzystaną moc obliczeniową w danym czasie. Użytkownik, za pomocą specjalnie przygotowanego przez usługodawcę interfejsu, jest w stanie w dowolnym momencie i w pełni automatycznie dodawać lub usuwać maszyny wirtualne lub ich zasoby.

Tak więc z chmurą obliczeniową i przetwarzaniem w chmurze mamy do czynienia w przypadku gdy spełnione są wszystkie opisane warunki: [1]

  1. Pula zasobów obliczeniowych dostępna jest dla każdego użytkownika.
  2. Pula zasobów jest zwirtualizowana w celu jak najlepszego wykorzystania urządzeń IT.
  3. Pula zasobów danego użytkownika jest elastycznie skalowana w zależności od jego potrzeb.
  4. Proces tworzenia nowych wirtualnych maszyn jak i usuwania starych jest w pełni zautomatyzowany.
  5. Opłaty są naliczane jedynie za wykorzystane zasoby.

Pięć powyższych punktów definiuje równocześnie model zwany chmurą publiczną.

Natomiast chmura prywatna różni się tym od chmury publicznej, że pula zasobów obliczeniowych nie jest dostępna użytkownikom zewnętrznym (podmiotom spoza firmy będącej właścicielem centrum danych oraz dostępnej w nim mocy obliczeniowej).

Wyróżnić można kilka podstawowych warstw chmury obliczeniowej zależnych od pakietu dostarczanego klientom. I tak podstawowe to:

  1. IaaS - ang. Infrastructure as a Service - infrastruktura jako usługa. Jest to najniższy dostępny poziom funkcjonalności w którym do dyspozycji mamy dostarczone przez usługodawcę obrazy maszyn wirtualnych, które będą posiadały zdefiniowaną przez nas moc obliczeniową. Może to być np. maszyna wirtualna o zadanej mocy procesora, ilości pamięci RAM i przestrzeni dyskowej obsługiwana przez system operacyjny Windows Server. Inną opcją usługi IaaS może być wskazana wielkość przestrzeni dyskowej np. do celów przechowywania kopii zapasowej danych.
  2. PaaS - ang. Platform as a Service - platforma jako usługa. Różni się to tym od warstwy IaaS, że użytkownik ma do dyspozycji platformę zbudowaną np. z wielu maszyn wirtualnych i systemów operacyjnych, które razem tworzą odpowiednio duże środowisko np. programistyczne. W tym przypadku po stronie usługodawcy jest przygotowanie odpowiedniej konfiguracji maszyn wirtualnych i systemów o zadanej w danej chwili, przez użytkownika, mocy obliczeniowej .
  3. SaaS - ang. Software as a Service - oprogramowanie jako usługa. Jest to najbardziej popularna warstwa chmury obliczeniowej i najpowszechniej występująca. Polega ona na udostępnianiu gotowej aplikacji (jej interfejsu graficznego) lub funkcjonalności systemu (np. Windows Sharepoint), bez konieczności ingerowania w ich wnętrze przez użytkownika.

Chmura obliczeniowa zapewnia zazwyczaj (zależnie od konkretnego dostawcy) znacznie większy poziom bezpieczeństwa i dostępności danych w stosunku do wykorzystania własnych zasobów, ponieważ profesjonalne firmy świadczące takie usługi inwestują znaczne środki na odpowiednie zaprojektowani i wybudowanie bezpiecznego i niezawodnego centrum danych. Ponadto swoje działania opierają o restrykcyjne procedury i standardy bezpieczeństwa trudno osiągalne przez firmy, niewyspecjalizowane w takiej dziedzinie.

Firma Atende, z którą współpracuję, świadczy od kilku lat usługi przetwarzania w chmurze w wysokiej klasie, nowoczesnym centrum danych ATMAN zlokalizowanym w Warszawie. Więcej szczegółów na oficjalnej stronie usługi www.cloudia.pl. W razie pytań zapraszam również do kontaktu ze mną (chętnie pomogę dobrać odpowiednie rozwiązania) lub powołanie się na moją osobę w przypadku bezpośredniego kontaktu do firmy w celu otrzymania dodatkowego rabatu.

Literatura
[1] Arthur Mateos, Jothy Rosenberg - "Chmura obliczeniowa Rozwiązania dla biznesu", wydawnictwo Helion.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *