Centrum danych

Centrum danych (centrum przetwarzania danych, ośrodek przetwarzania danych, ang. data center) jest budynkiem lub jego częścią, która składa się z serwerowni oraz pomieszczeń wspierających jej funkcjonalność.

Schemat poglądowy podziału pomieszczeń budynku centrum danych zgodnie z TIA-942
Rys.1. Schemat poglądowy podziału pomieszczeń budynku centrum danych zgodnie z TIA-942

Praktycznie istnieje tylko jedna norma – ANSI/TIA-942 (Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers), organizująca wiele kwestii dotyczących centrów danych. Mimo, iż wymaga ona uaktualnienia ze względu na zmiany w technologiach stosowanych systemów i rozwiązań, które zaszły od momentu jej opublikowania, większość specjalistów z całego świata stosuje się do zawartych w niej definicji i nazewnictwa.

Zgodnie z tą normą, jak również z praktyką realizowania tego typu obiektów, centrum danych jest budynkiem lub jego częścią, która składa się z serwerowni oraz obszarów wspierających funkcjonalność całego centrum. Obrazowo rzecz ujmując – centrum danych składa się z pomieszczenia serwerowni, w którym hostowany jest cały sprzęt serwerowy, z zapewnieniem odpowiednich warunków oraz osobnych pomieszczeń technicznych takich jak UPS-ownia, pomieszczenie dystrybucji energii, techniczne, telekomunikacyjne, operacyjne dla obsługi czy dystrybucji chłodu. Ten funkcjonalny podział pomieszczeń ma na celu zwiększenie niezawodności, uproszczenie serwisowania, zapewnienie bezpieczeństwa i wiele innych ułatwień, które są konieczne, aby całość funkcjonowała bez zarzutu.

Przykład poglądowy centrum danych
Rys.2.Przykład poglądowy centrum danych

W takim układzie serwerownia nie zawiera w sobie (w jednym pomieszczeniu) wszystkich instalacji i systemów zapewniających odpowiednie w niej warunki, a jedynie czerpie z efektu ich działania. W przypadku dużych systemów umieszczenie wszystkich instalacji i urządzeń w jednym pomieszczeniu mogłoby okazać się zbyt mało efektywne a nawet zbyt trudne do realizacji.

Ten funkcjonalny podział pomieszczeń ma na celu zwiększenie niezawodności, uproszczenie serwisowania, zwiększenie bezpieczeństwa oraz wiele innych udogodnień, które są konieczne, aby cały obiekt i utrzymywana w nim infrastruktura IT funkcjonowała bez zarzutu.

Photo (Rys.2.) credit: HDScorp / Foter / CC BY-NC-SA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *