Serwerownia

Serwerownia (ang. computer room) jest specjalistycznym pomieszczeniem przeznaczonym do pracy sprzętu serwerowego (serwery, macierze dyskowe itp.) i sieciowego (przełączniki, routery itp.) oraz zapewniającym mu odpowiednie warunki fizyczne i środowiskowe. Wyposażona jest w urządzenia i instalacje, które gwarantują jego niezawodną, ciągłą i bezpieczną pracę, co bezpośrednio przekłada się na ciągłość działania całego systemu informatycznego.

Przykładowa serwerownia
Przykładowa serwerownia

Pomieszczenie serwerowni wyposaża się w szafy teleinformatyczne wykonane z reguły w standardzie rack 19”, o wymiarach (szerokości, głębokości i wysokości) oraz nośności zależnych od przeznaczenia danej szafy - rodzaju, ilości oraz ciężaru montowanego w niej sprzętu serwerowego i sieciowego. Budowa szaf ma na celu nie tylko ułatwienie utrzymywania sprzętu w serwerowni, zapewnieniu łatwej komunikacji czy też organizację okablowania ale również właściwego ich chłodzenia.

Serwerownia posiada odpowiednie warunki środowiskowe (czystość powietrza, jego wilgotność i temperatura) zapewniane poprzez instalację klimatyzacji precyzyjnej, która w przeciwieństwie do klimatyzacji komfortu jest w stanie zapewnić odpowiednią ilość powietrza o ściśle zadanych parametrach, ważnych dla prawidłowego funkcjonowania sprzętu IT, a nie komfortu przebywających w pomieszczeniu osób.

Duża ilość serwerów potrzebuje dużą ilość energii elektrycznej wobec czego w serwerowni instalacje elektryczne muszą być wykonane w odpowiednio przemyślany sposób gwarantujący bezpieczną i ciągłą pracę zarówno sprzętu jak i osób obsługujących obiekt. Ze względu na dużą wrażliwość urządzeń na zaniki napięcia lub jego skoki zasilanie serwerowni zabezpiecza się odpowiednimi zasilaczami UPS (zasilanie gwarantowane). W zależności od warunków zasilania budynku lub krytyczności systemu dodatkowo instaluje się poza pomieszczeniem serwerowni agregat prądotwórczy (zasilanie rezerwowane).

Komunikacja pomiędzy urządzeniami pracującymi w serwerowni zapewniona jest dzięki odpowiednio zaplanowanej instalacji okablowania strukturalnego, umożliwiającej transmisję danych zarówno w obrębie serwerowni jak i poza nią (do sieci lokalnej oraz globalnej).

GQ1, Eastern Washington State
Przykład dużej serwerownijspaw / Foter / CC BY-NC

Bezpieczny dla sprzętu i ludzi automatyczny system przeciwpożarowy chroni sprzęt przed skutkami wystąpienia pożaru poprzez jego wczesne wykrycie i sygnalizację (system bardzo wczesnej detekcji dymu), a w razie braku interwencji umożliwia również jego ugaszenie bez ryzyka uszkodzenia sprzętu a nawet zatrzymania jego pracy (system gaszenia gazem, Stałe Urządzenie Gaśnicze - SUG).

Systemy bezpieczeństwa fizycznego (kontrola dostępu, sygnalizacja włamania i napadu, telewizja przemysłowa) chronią pomieszczenie przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych, a w przypadku próby nieuprawnionego wtargnięcia ich zadaniem jest zasygnalizowanie zajścia.

Aby nad tym wszystkim mieć kontrolę i wiedzieć w jakim stanie są poszczególne instalacje serwerownia wyposażona jest w system kontroli parametrów środowiskowych, stanu urządzeń i instalacji, który w przypadku awarii niezwłocznie powiadomi o tym odpowiednią osobę.

To wszystko musi być odpowiednio przemyślane i zaprojektowane w zależności od wielkości serwerowni, ilości mocy elektrycznej jaką ma zapewniać wszystkim urządzeniom, warunków technicznych pomieszczenia i budynku, w którym się znajduje i oczywiście wymagań użytkownika w stosunku do krytyczności i niezawodności hostowanego w niej systemu informatycznego.

W przypadku serwerowni wszystkie urządzenia i instalacje spełniające te funkcje znajdują się w jednym pomieszczeniu. Można również wtedy nazwać to centrum danych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *