Systemy bezpieczeństwa

sys_bezp_serwerownia
Kilka elementów instalacji systemów bezpieczeństwa serwerowni

Serwerownia jest szczególnie ważnym pomieszczeniem, gdzie dostęp powinny mieć tylko wybrane osoby. Samo zamknięcie drzwi na klucz, może nie być rozwiązaniem bezpiecznym, a na pewno trudnym do zarządzania. Systemy bezpieczeństwa serwerowni lub centrum danych mają przede wszystkim na celu wyeliminowanie możliwości dostania się do chronionych pomieszczeń niepowołanych osób. Ponadto zapewnią nadzór nad zainstalowaną infrastrukturą i szybko poinformują nas o zaistniałym zdarzeniu.

Zatem w jakie systemy wyposażyć naszą serwerownie?

Jedną z takich instalacji jest system kontroli dostępu (SKD) umożliwiający centralne zarządzanie dostępem do określonych pomieszczeń data center. Tylko osoby zdefiniowane w bazie danych i posiadające, np. swój indywidualny pin kod, kartę zbliżeniową, zakodowany odcisk czy nawet wzór źrenicy oka. Mechanizmem blokującym i zwalniającym może być np. zwora elektromagnetyczna, która odblokuje drzwi, po otrzymaniu sygnału od czytnika o zidentyfikowaniu znanego użytkownika.

Innym jest system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), który z kolei ma za zadanie wykryć nieuprawnione wejście do serwerowni lub dowolnego pomieszczenia centrum danych. W przypadku, kiedy uda się w jakiś sposób "obejść" system kontroli dostępu, instalacja SSWiN zidentyfikuje takie zdarzenia przy pomocy odpowiednich sensorów (kontaktron w drzwiach, czujki ruchu itp.). Zdarzenie zostanie zasygnalizowane (w sposób optyczny i akustyczny) za pomocą sygnalizatora oraz, przy odpowiedniej konfiguracji, powiadomione zostaną automatycznie o zdarzeniu wskazane osoby lub służby.

Kamera monitoringu CCTV i elementy systemu SWiN w serwerowni
Kamera monitoringu CCTV i elementy systemu SWiN w serwerowni

System monitoringu wizyjnego, zwany też telewizją przemysłową (przyjęty powszechnie skrót z j. ang. CCTV - Closed Circuit Television) zapewni stały podgląd wideo z pomieszczenia serwerowni, wejścia i otoczenia centrum danych itp. Rejestracja archiwalna obrazu w pamięci rejestratora pozwoli na odtworzenie w przyszłości dowolnych zdarzeń jakie miały miejsce.

System monitoringu parametrów środowiskowych oraz stanu pracy urządzeń jest niezbędnym narzędziem, szczególnie przy większych ilościach urządzeń, zapewniającym obsłudze centrum danych natychmiastowe informowanie o wszelkiego rodzaju, zdefiniowanych awariach i ostrzeżeniach urządzeń czy systemów, przekroczeniach stanów alarmowych temperatury lub wilgotności lub wycieku wody z klimatyzatora. Bez tego systemu zapanowanie nad wszystkimi instalacjami, urządzeniami i systemami w jakie wyposażone jest data center może okazać się niemożliwe, a na pewno będzie niebezpieczne, ponieważ informacja o zdarzeniu dotrze do nas dopiero, kiedy widoczne będą jego konsekwencje.

Są to podstawowe instalacje zwiększające bezpieczeństwo fizyczne serwerowni czy centrum danych znacznie usprawniające zarządzanie obiektem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *