10 kroków do realizacji serwerowni

Coraz częściej przedsiębiorcy przekonują się, że bez solidnego zaplecza IT nie jest już możliwe profesjonalne prowadzenie biznesu. Jeżeli przedsiębiorstwo potrzebuje dużej mocy obliczeniowej systemu informatycznego, a standardowe usługi firm hostingowych są niewystarczające, rozwiązaniem może być własna serwerownia. Poniżej przedstawiam w skróconej formie proces realizacji serwerowni w 10 podstawowych krokach.

What do they compute at Night ?
Arthur40A / Foter / CC BY-SA

To inwestycja, dzięki której możemy nie tylko właściwie zabezpieczyć zasoby firmowych danych, ale również mieć kontrolę nad sprzętem, który się w niej znajduje. Pozwala to uniknąć opóźnień czy zastojów, związanych z korzystaniem z usług pośredników. Ponadto w niektórych przypadkach posiadanie własnej serwerowni w dłuższej perspektywie czasu opłaca się bardziej, niż np. korzystanie z kolokacji. W tym wpisie przedstawiam 10 podstawowych kroków do budowy niewielkiej serwerowni biurowej.

Po pierwsze: bezpieczeństwo i wybór miejsca

Najczęstszym powodem podjęcia decyzji o realizacji serwerowni jest realne zagrożenie dla stabilności pracy sprzętu informatycznego. Zdarza się to np. w sytuacjach, gdy liczba hostowanego sprzętu przekracza możliwości obecnej infrastruktury. Wybudowanie serwerowni, która zapewni odpowiednie warunki może być także konieczne w sytuacji, kiedy planujemy rozbudować system IT. Na jej potrzeby można zaadoptować budynek biurowy, w którym na etapie projektu nie przewidziano takiego pomieszczenia. Jeżeli dotychczasowa serwerownia była głównym punktem dystrybucyjnym sieci komputerowej, warto wybrać pomieszczenia, które bezpośrednio z nią sąsiadują.

Niemniej ważne jest opracowanie koncepcji, która będzie prezentować rozwiązanie kluczowych problemów infrastruktury informatycznej w firmie. Dokument powinien zawierać również  szacunkowy koszt proponowanego rozwiązania (sprzęt, instalacja itp.).

[Więcej informacji o koncepcji serwerowni

Po drugie: projekt

Następnym krokiem realizacji serwerowni jest wykonanie dokumentacji projektowej. Eksperci z odpowiednimi uprawnieniami wykonują projekty branżowe, zgodnie z wytycznymi prawa budowlanego i odpowiednimi normami. Po zaakceptowaniu projektów przez inwestora, można przejść do kolejnego etapu.

[Więcej o projektach - projekt budowlany serwerowni, projekty wykonawcze serwerowni]

Po trzecie: pozwolenia na budowę

Już na etapie projektowania inwestycji, warto zadbać o  uzyskanie niezbędnych pozwoleń na budowę. Mogą one być wymagane z wielu powodów, np.:

  • Wybrane pomieszczenie było wcześniej pomieszczeniem biurowym, natomiast nowe będzie pomieszczeniem technicznym, dlatego też zaistniała potrzeba zmiany sposobu jego użytkowania;
  • System gaszenia gazem oznaczał zmianę zabezpieczeń przeciwpożarowych części budynku i wymagał uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw ppoż.;
  • W trakcie ekspertyzy konstrukcyjnej okazało się, że strop pod część urządzeń wymaga konstrukcji wsporczej;

[Więcej informacji o pozwoleniu na budowę]

 Po czwarte:  prace budowlane

Pamiętajmy, że wszelkie prace budowlane powinniśmy zacząć od całkowitego opróżnienia pomieszczenia, zdemontowania wykładzin, a zwłaszcza ścian, które projektanci zalecają wymienić na odporne na ogień. Demontuje się również instalacje centralnego ogrzewania, tak aby nie dopuścić do niespodziewanego wycieku wody. Równie ważna jest wymiana drzwi na bardziej wytrzymałe, zapewniające większe bezpieczeństwo serwerowni.

Kolejnym etapem realizacji serwerowni będzie położenie podłogi technicznej (jeśli jest wymagana), odpowiednio podniesionej, wg wytycznych projektanta. Jeżeli pomieszczenie ma okna, należy je wymienić na te o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa. Dodatkowo oklejone zostają folią antyrefleksyjną, która ogranicza przenikanie promieni słonecznych. Dla wzmocnienia efektu można zastosować rolety o tej samej funkcjonalności.

[Więcej informacji o budowie serwerowni]

Water Cooling
Tim Dorr / Foter / CC BY-SA

Po piąte: instalacja klimatyzacji

System klimatyzacji serwerowni wymaga wyprowadzenia instalacji poza pomieszczenie adaptowane pomieszczeni. Można to zrobić np. kierując ją przez korytarz i klatkę schodową lub świetlik, aż na dach budynku. Szafy klimatyzacji, które posiadają nawiew pod podłogą technicznąustawia się na specjalnie przygotowanych ramach. W serwerowni wymagana również jest instalacja odprowadzenia skroplin oraz doprowadzenia wody bieżącej do nawilżacza.

[Więcej informacji o chłodzeniu i wentylacji serwerowni]

Po szóste: instalacje elektryczne

Montując instalacje elektryczne w danym obiekcie, należy doprowadzić wewnętrzną linię zasilania z głównej rozdzielni budynkowej, np. znajdującej się w piwnicy. Dla obniżenia kosztów warto wykorzystać istniejące trasy kablowe w celu doprowadzenia zasilania do pomieszczenia serwerowni. Następny etap to wykonanie w pomieszczeniu rozdzielni serwerowni oraz rozdzielni UPS. Ostatnim krokiem będzie zainstalowanie zasilacza awaryjnego np. o odpowiedniej mocy i realizacja zasilania szaf serwerowych.

[Więcej informacji o zasilaniu serwerowni]

Po siódme: system przeciwpożarowy

System przeciwpożarowy budowany jest najczęściej z podsystemów. Do najważniejszych należą:

  •  Standardowa sygnalizacja pożaru kontrolowana przez centralkę alarmową, do której podłącza się kilka konwencjonalnych czujek dymu;
  • System gaszenia gazem sterowany przez wspomnianą centralkę, zbudowany z butli z gazem oraz systemu rur rozprowadzających środek gaśniczy w odpowiednie miejsca;
  • System bardzo wczesnej detekcji dymu i jego charakterystyczne, czerwone rurki oplatające pomieszczenie;

 [Więcej informacji o systemach przeciwpożarowych serwerowni]

Po ósme: instalacje systemów bezpieczeństwa

Dla zapewnienia większego poziomu bezpieczeństwa warto zaprojektować i wykonać systemy kontroli dostępu (zwora elektromagnetyczna kontrolowana przez czytnik linii papilarnych), sygnalizację włamania i napadu (czujki otwarcia drzwi, rozbicia szkła, ruchu itp.) oraz monitoring wizyjny (kilka kamer wewnątrz pomieszczenia i na zewnątrz). Aby móc zdalnie kontrolować warunki środowiskowe oraz parametry pracy zainstalowanych urządzeń i systemów warto wykonać instalację BMS z interfejsem WWW oraz powiadomieniami SMS.

 [Więcej informacji o systemach bezpieczeństwa i systemie monitoringu środowiska i urządzeń]

Po dziewiąte:  migracja sprzętu

Kiedy już wszystko zostało sprawdzone i uruchomione można rozpocząć proces przenoszenia sprzętu serwerowego z poprzedniego pomieszczenia. Dobrym rozwiązaniem jest wykonanie tego typu prac np. w weekend, kiedy system jest nieużywany. Jeżeli sprzęt jest na gwarancji producenta cała operacja migracji wymaga odpowiedniego zgłoszenia i wykupienia nadzoru gwarancyjnego. Na koniec etapu wskazane jest przeprowadzenie kilku testów (wyłączenie zasilania, praca klimatyzatorów itp.).

Po dziesiąte: dokumentacja

Formalnym zakończeniem inwestycji jest dostarczenie przez firmę realizującą projekt budowy dokumentacji powykonawczej, która dokładnie obrazuje całość wykonanego zadania. Jeżeli na etapie budowy wprowadzono zmiany, których nie uwzględniał projekt początkowy, to należy je nanieść w dokumentacji powykonawczej. Ostatnim etapem jest podpisanie protokołu z zakończenia prac.