Adaptacja pomieszczenia biurowego na serwerownię

Wpis przedstawia proces adaptacji pomieszczenia biurowego na serwerownię (centrum danych) w budynku biurowym, w którym na etapie projektowania nie przewidziano takiego pomieszczenia. Materiał, który tutaj przedstawiam, oparty jest o autentyczną realizację, przy której uczestniczyłem. Jego celem jest ogólne przedstawienie procesu takiej realizacji, co może ułatwić Inwestorowi podjęcie decyzji dotyczących takiego przedsięwzięcia. Przedstawione prace były konieczne dla tego konkretnego przypadku. W każdym innym będą one nieco różne.

Budowana serwerownia ma 50m2, moc 40kVA. Realizację przeprowadzono w 2009 roku.

1

Stan istniejący przed realizacją. Dotychczasowe pomieszczenie serwerowe (przedstawione na fotografii obok) znajdowało się na 3 piętrze budynku. Nie było ono odpowiednio przygotowane do pełnienia swojej roli. Ilość hostowanego sprzętu przerosła możliwości wykonanych wewnątrz, nieprofesjonalnych instalacji.

1. Potrzeba. W związku z powyżej opisanym mankamentem i wynikającym z niego realnym zagrożeniem dla stabilności pracy sprzętu serwerowego oraz planowaną rozbudową systemu IT zaistniała konieczność wybudowania prawdziwej serwerowni spełniającej konkretne wymagania.

2. Wybór odpowiedniego pomieszczenia. W związku faktem, iż w dotychczasowa serwerownia była również głównym punktem dystrybucyjnym sieci komputerowej skupiono się na pomieszczeniach bezpośrednio sąsiadujących z obecnym. Wybrano pomieszczenie o powierzchni 50m2 (fotografia poniżej).

2

3. Przygotowanie koncepcji. Zaproszone do rozmów firmy miały przedstawić swoją koncepcje rozwiązania problemu oraz przedstawienia szacunku kosztowego dla proponowanego rozwiązania (sprzęt, instalacja itp.).

4. Projektowanie. Po wyborze jednej koncepcji zlecono wykonanie dokumentacji wykonawczej. Projektanci z odpowiednimi uprawnieniami wykonali projekty branżowe zgodnie z wytycznymi Prawa Budowlanego. Po zaakceptowaniu projektów przez Inwestora można było przejść do kolejnego etapu.

5. Uzyskanie pozwolenia na budowę. Na etapie projektowania okazało się, że inwestycje będzie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę, ponieważ: a) wybrane pomieszczenie było wcześniej pomieszczeniem biurowym natomiast nowe będzie pomieszczeniem technicznym dlatego też zaistniała potrzeba zmiany sposobu użytkowania tego pomieszczenia b) system gaszenie gazem oznaczał zmianę zabezpieczeń ppoż. części budynku i wymagał uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw ppoż. c) w trakcie ekspertyzy konstrukcyjnej okazało się, że strop pod część urządzeń (klimatyzatory) wymaga konstrukcji wsporczej.  Zgłoszony projekt budowlany po paru tygodniach odleżenia w Urzędzie Miasta dostał pozytywną opinię i można było rozpocząć realizację.

46. Prace budowlane. Prace rozpoczęto od całkowitego opróżnienia pomieszczenia. Zdemontowano wykładziny i ścianę, którą projektant zalecił wymienić na nową z odpowiednią odpornością ogniową. Wyniesiono poza pomieszczenie instalację CO tak aby nie dopuścić do niespodziewanego wycieku wody. Wymieniono drzwi na odpowiednio bezpieczne. Po wykonaniu konstrukcji wsporczej pod klimatyzację całe pomieszczenie doprowadzono do czystego i estetycznego efektu, gdzie na 5koniec tego etapu wykonano podłogę techniczną odpowiednio podniesioną zgodnie z zaleceniami projektanta instalacji klimatyzacji. Po pewnym czasie oczekiwania wymieniono okna na odpowiednio bezpieczne oraz oklejono je specjalną folią ograniczającą przenikanie promieni słonecznych oraz odpowiednimi roletami.

87. Instalacja klimatyzacji. Standardowo system klimatyzacji wymagał wyprowadzenia instalacji poza pomieszczenie serwerowni - przez korytarz i świetlik aż na dach budynku. Szafy klimatyzacji dobrano z nawiewem pod podłogę techniczną, dlatego ustawiono je na specjalnie przygotowanych ramach. Wykonano również wymaganą instalację odprowadzenia skroplin oraz doprowadzenia wody bieżącej do nawilżacza wbudowanego w klimatyzator.

6  7
 

8. Instalacje elektryczne. Instalacje elektryczne nie były za bardzo skomplikowane dla tego obiektu. Doprowadzono wewnętrzną linię zasilania do serwerowni z głównej rozdzielni budynkowej znajdującej się w piwnicy. Do pokonania były 3 kondygnacje, wykorzystano istniejący szacht instalacyjny na klatce schodowej. W pomieszczeniu wykonano rozdzielnię serwerowni oraz rozdzielnię UPS. Z trudem wniesiono i zainstalowano zasilacz awaryjny o mocy 40 kVA. Wykonano zasilanie szaf serwerowych.

9  10  11
 

9. System przeciwpożarowy. System przeciwpożarowy zbudowany został z trzech podsystemów. Pierwszy z nich to standardowa sygnalizacja pożaru kontrolowana przez centralkę alarmową, do której podłączono kilka
konwencjonalnych czujek dymu. Drugi to system gaszenia gazem sterowany przez wspomnianą centralkę, 12zbudowany z butli z gazem oraz systemu rur rozprowadzających środek gaśniczy w odpowiednie miejsca. Trzeci - dla zwiększenia bezpieczeństwa - to bardzo szybki system wykrywania dymu i jego charakterystyczne, czerwone rurki oplatające pomieszczenie.

13

 

 

 

 

 

 

10. Instalacje systemów bezpieczeństwa. Dla zapewnienia większego poziomu bezpieczeństwa zaprojektowano i wykonano systemy kontroli dostępu (zwora elektromagnetyczna kontrolowana przez czytnik lini papilarnych), sygnalizacji włamania i napadu (czujki otwarcia drzwi, rozbicia szkła, ruchu itp.) oraz monitoring wizyjny (dwie kamery wewnątrz pomieszczenia i jedna na zewnątrz). Dla zapewnienia zdalnej kontroli warunków środowiskowych oraz kontroli parametrów pracy zainstalowanych urządzeń i systemów wykonano system BMS z interfejsem WWW oraz powiadomieniami SMS.

14 15 16
 

17

11. Migracja sprzętu serwerowego. Kiedy już wszystko uruchomiono i sprawdzono można było rozpocząć proces migracji sprzętu serwerowego ze starego pomieszczenia. Tradycyjnie już tego typu prace musiały być wykonane w weekend, kiedy to system jest mniej używany. Większość sprzętu była na gwarancji producenta, dlatego sprawa wymagała odpowiedniego zgłoszenia i wykupienia nadzoru gwarancyjnego. Wymontowano sprzęt ze starych szaf, wstawiono nowe do nowej serwerowni i zainstalowano w nich sprzęt. Sporo podłączania kabli i wszystko ruszyło. Kilka testów, wyłączenia zasilania, praca klimatyzatorów itp. Efekt końcowy był na tyle ciekawy, że nikt nie chciał iść do domu mimo późnej godziny sobotniej.

12. Zakończenie realizacji. Dla formalnego zakończenia inwestycji po paru dniach dostarczono dokumentację powykonawczą dokładnie odwzorowującą całość wykonanego zadania. Kilka drobnych zmian ustalonych z projktantami zostało odpowiednio naniesionych. Podpisano protokół zakończenia prac i wystawiono fakturę.


19 18