Usługi

Świadczę następujące usługi doradcze związane z planowaniem, projektowaniem i wsparciem budowy serwerowni i centrum przetwarzania danych (data center):

  • DORADZTWO / USŁUGI EKSPERCKIE - doradztwo w zakresie planowania i budowy serwerowni lub centrum przetwarzania / Ekspert Data Center
  • ANALIZA - analiza możliwości technicznych obiektów przeznaczonych do adaptacji na potrzeby serwerowni/centrum danych/centrum przetwarzania danych,
  • KONCEPCJA - opracowanie koncepcji/programu funkcjonalno-użytkowego serwerowni/centrum danych,
  • WSPARCIE PROJEKTOWE - wsparcie eksperckie realizacji projektu budowlanego serwerowni/data center
  • WSPARCIE BUDOWY - wsparcie procesu budowy serwerowni/centrum danych,
  • NADZÓR - nadzór realizacji, weryfikacja zgodności z dokumentacją projektową, normami i dobrymi praktykami budowy serwerowni/centrum danych,
  • ODBIORY CZĘŚCIOWE I KOŃCOWE - weryfikacja poprawności wykonania serwerowni/centrum danych,
  • AUDYTY data center, systemów i infrastruktury IT jak również audyty z obszaru cyberbezpieczeństwa.

Zapraszam do kontaktu! 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *