Projekt wykonawczy serwerowni

Projekt wykonawczy serwerowni ma na celu uszczegółowienie projektu budowlanego i w przypadku braku konieczności jego sporządzania, będzie podstawą realizacji centrum danych. Projekt wykonawczy powinien być na tyle szczegółowo opracowany, aby w trakcie realizacji serwerowni nie było żadnych wątpliwości, co do parametrów stosowanych materiałów i urządzeń, dokładnego miejsca ich lokowania oraz specyfiki wykonania prac. Zawiera ocześć opisową oraz rysunkową z detalami, których bark w projekcie budowlanym.

Jedynym aktem prawnym mówiącym o projekcie wykonawczym jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, będącym przepisem wykonawczym do ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Brak w tym dokumencie jednak wytycznych dotyczących wymaganych uprawnień osób sporządzających projekty, ilości tomów czy formy oprawy.

projekt_wykonawczy_serwerownia
Projekt wykonawczy serwerowni składa się między innymi z szczegółowej części opisowej.

W praktyce projekt wykonawczy wykonuje się dwojako. Dla małych serwerowni może wystarczyć jeden tom (zeszyt) jako projekt wykonawczy wielobranżowy. Dla większych serwerowni czy całych centrów danych projekt powinien być podzielony na tyle tomów (zeszytów) ile branży wchodzi w jego skład. W takim przypadku mówi się w liczbie mnogiej „projekty wykonawcze”. Mimo braku wytycznych powszechnie przyjęte jest, że projekty wykonawcze wykonują osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane, szczególnie dla tomów architektoniczno-budowlany, konstrukcyjny, instalacji elektrycznych i instalacji sanitarnych.

Przykładowy zestaw projektów wykonawczych serwerowni lub centrum danych może wyglądać następująco.

 • Projekt wykonawczy, branża architektoniczno-budowlana
  Tom opisujący kwestie architektury budynku centrum danych oraz zaplanowanych prac budowlanych.
 • Projekt wykonawczy, branża konstrukcyjna
  Tom opisujący kwestie konstrukcji budynku centrum danych lub tylko pomieszczenia serwerowni, wymagane do wykonania konstrukcje wsporcze o odpowiednich parametrach wynikających z obliczeń projektanta oraz ich detale.
 • Projekt wykonawczy, branża instalacji sanitarnych
  Tom przedstawiający kwestie instalacji klimatyzacji pomieszczeń technicznych w tym serwerowni, wentylacji, centralnego ogrzewania (dla budynku data center), klimatyzacji pomieszczeń biurowych czy zaplecza sanitarnego.
 • Projekt wykonawczy, branża instalacji elektrycznych
  Tom przedstawia kwestie zasilania elektrycznego centrum danych i serwerowni, zasilania innych pomieszczeń technicznych, urządzeń klimatyzacji i innych systemów, do pracy których wymagane jest źródło energii elektrycznej. Ponadto projekt zawiera wytyczne dotyczące zasilania gwarantowanego (zasilacze UPS) oraz zasilania rezerwowego (agregat prądotwórczy).
 • Projekt wykonawczy, instalacje teleinformatyczna
  Zawiera kwestie dotyczące np. okablowania strukturalnego serwerowni i centrum danych, zaplanowanych szaf IT oraz ich parametrów, ewentualnej zabudowy pomiędzy szafami IT czy specjalistycznych tras kablowych stosowanych w serwerowniach.
 • Projekt wykonawczy, instalacje teletechniczne
  Zawiera kwestie dotyczące systemów tzw. słaboprądowych, takich jak system kontroli dostępu (KD), system sygnalizacji włamania i napadu (SWiN), system telewizji dozorowej (CCTV) czy system monitoringu parametrów środowiskowych i stanu pracy urządzeń (BMS/SMS).
 • Projekt wykonawczy, instalacje przeciwpożarowe
  Zawiera szczegółowe informacje i wytyczne dotyczące planowanych systemów sygnalizacji pożaru (SSP), sygnalizacji alarmu pożaru (SAP), gaszenia gazem (SUG – stałe urządzenie gaśnicze) czy zasysających systemów detekcji dymu (ASD).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *