Projekt budowlany serwerowni

Projekt budowlany serwerowni lub centrum danych musi zawsze zostać sporządzony w przypadku, kiedy na jego budowę będzie wymagane administracyjne pozwolenie na budowę. Różni się on od projektów wykonawczych tym, że jest mniej szczegółowy i zawiera przede wszystkim informacji, elementy i rysunki istotne z punktu widzenia oceny administracyjnej zgodności inwestycji z obowiązującym prawem czy miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Fragment projektu budowlanego serwerowni
Fragment projektu budowlanego serwerowni

Zakres i formę projektu budowlanego określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Dla zobrazowania projekt budowlany nowego budynku centrum danych lub adaptacji istniejącego powinien się składać z dwóch zasadniczych tomów.
Tom 1 - Projekt zagospodarowania działki lub terenu. Określa, w prost ujmując, lokalizacje budynku i jego oddziaływanie na otoczenie, jego rozmiary czy lokalizację przyłączy. Składa się z części rysunkowej i opisowej.
Tom 2 - Projekt architektoniczno-budowlany. Zawiera opis techniczny budynku, podział funkcjonalny, wielkości i kształty pomieszczeń, układ konstrukcyjny i podstawowe instalacje.
Szczegółowe wytyczne określa wspomniane rozporządzenie.

W przypadku konieczności sporządzenia projektu budowlanego dla serwerowni wykonywanej w istniejącym pomieszczeniu, dzielenie na odrębne fizycznie opracowania (tomy) może nie mieć sensu.

Projekty budowlane muszą być wykonane przez projektantów posiadających uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach (budowlane w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, "elektryczne", "sanitarne", "telekomunikacyjne"). Dodatkowo tom projekt architektoniczno-budowlany musi być sprawdzony przez innych projektantów posiadających te same uprawnienia.

Ważną czynnikiem jakości projektów zarówno budowlanych jak i wykonawczych jest dobra koordynacja międzybranżowa. Często projektanci nie siedzą w trakcie pracy projektowej obok siebie i skuteczność rozgłaszania zmian, które mają wpływ na wszystkie branże jest bardzo ważna. Łatwo o sytuację, kiedy architekt po rozesłaniu podkładów innym projektantom wprowadza jakąś zmianę. Jeśli nie poinformuje o tym fakcie reszty zespołu elementy rysunków, które powinny być identyczne będą się różnic, co może spowodować trudności na etapie realizacji.

Czas realizacji projektu budowlanego jest mocno zależny od wielkości centrum danych i może wynosić od 1 miesiąca dla niedużych serwerowni, do nawet kilkudziesięciu dla większych obiektów data center.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *