Audyt potrzeb

Audyt potrzeb użytkownika serwerowni ma na celu dokładne zrozumienie i określenie wymagań w stosunku do planowanego centrum danych, takich jak np. jego wielkości i pojemności, funkcjonalności, krytyczności oraz wszelkich innych aspektów ważnych z punktu widzenia funkcji biznesowych jakie ma ono spełniać.

05-11-05_1314
avriette / Foter / CC BY-NC

Pojemność serwerowni często przyjmowana jest na zasadzie szacunkowej, może też być poparta  konkretną analizą biznesową. W przypadku nowo planowanego budynku, można po prostu określić wymaganą moc elektryczną (kW, MW) przeznaczoną dla wszystkich urządzeń IT oraz moc na szafę „rack”, a następnie odpowiednio zaplanować pomieszczenia centrum danych, ich wielkość oraz infrastrukturę towarzyszącą. Natomiast w przypadku adaptacji istniejącego pomieszczenia na serwerownię jesteśmy ograniczeni jego wielkością i rolą wykonawcy fazy przygotowania do projektowania jest dostosowanie wymagań użytkownika do możliwości obiektu.

Funkcjonalność centrum danych ma znaczący wpływ na sposób zaaranżowania szczególnie pomieszczenia serwerowni, np. inaczej należy planować obiekt przeznaczony pod kolokacje dla kilku klientów, a inaczej taki na potrzeby jednej firmy.

Dostępność czy krytyczność powinny precyzować jak ważne z punktu widzenia biznesu lub świadczonych usług będzie to konkretne data center. Zwiększanie niezawodności serwerowni ma duży wpływ na cenę inwestycji ze względu na konieczność zapewnienia odpowiednio bezpiecznych, nadmiarowych rozwiązań. Warto w tym miejscu dokładnie przemyśleć zasadność wygórowanych wymogów. Do określenia niezawodności centrum danych można posłużyć się klasyfikacją TIER zdefiniowaną w normie TIA-942.

Audyt potrzeb powinien jasno określić podstawowe wymagania w stosunku do planowanej infrastruktury serwerowni. Rolą zespołu projektowego w dalszych etapach jest dostosowania instalacji do tych wymagań.

Formą audytu może być osobne opracowanie, kilku lub kilkunastu stronicowe w zależności od złożoności zadania.

Wykonawcą audytu, po stronie firmy realizującej może być konsultant lub przydzielony docelowy koordynator/kierownik projektu. Na tym etapie nie angażuje się całego zespołu projektowego. Po stronie inwestora w audycie uczestniczyć powinna starannie wybrana osoba rozumiejąca cel i stawiane wymagania nowej serwerowni lub centrum danych.

Czas realizacji tego etapu może się wahać od jednego do kilku tygodni w zależności od stopnia skomplikowania przedsięwzięcia. W dużej mierze zależny jest od dostępności przedstawicieli inwestora. Analiza może wymagać kilku wspólnych spotkań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *