Systemy bezpieczeństwa

sys_bezp_serwerownia
Kilka elementów instalacji systemów bezpieczeństwa serwerowni

Serwerownia jest szczególnie ważnym pomieszczeniem, gdzie dostęp powinny mieć tylko wybrane osoby. Samo zamknięcie drzwi na klucz, może nie być rozwiązaniem bezpiecznym, a na pewno trudnym do zarządzania. Systemy bezpieczeństwa serwerowni lub centrum danych mają przede wszystkim na celu wyeliminowanie możliwości dostania się do chronionych pomieszczeń niepowołanych osób. Ponadto zapewnią nadzór nad zainstalowaną infrastrukturą i szybko poinformują nas o zaistniałym zdarzeniu.

Zatem w jakie systemy wyposażyć naszą serwerownie?

Jedną z takich instalacji jest system kontroli dostępu (SKD) umożliwiający centralne zarządzanie dostępem do określonych pomieszczeń data center. Tylko osoby zdefiniowane w bazie danych i posiadające, np. swój indywidualny pin kod, kartę zbliżeniową, zakodowany odcisk czy nawet wzór źrenicy oka. Mechanizmem blokującym i zwalniającym może być np. zwora elektromagnetyczna, która odblokuje drzwi, po otrzymaniu sygnału od czytnika o zidentyfikowaniu znanego użytkownika.

Innym jest system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), który z kolei ma za zadanie wykryć nieuprawnione wejście do serwerowni lub dowolnego pomieszczenia centrum danych. W przypadku, kiedy uda się w jakiś sposób "obejść" system kontroli dostępu, instalacja SSWiN zidentyfikuje takie zdarzenia przy pomocy odpowiednich sensorów (kontaktron w drzwiach, czujki ruchu itp.). Zdarzenie zostanie zasygnalizowane (w sposób optyczny i akustyczny) za pomocą sygnalizatora oraz, przy odpowiedniej konfiguracji, powiadomione zostaną automatycznie o zdarzeniu wskazane osoby lub służby.

Kamera monitoringu CCTV i elementy systemu SWiN w serwerowni
Kamera monitoringu CCTV i elementy systemu SWiN w serwerowni

System monitoringu wizyjnego, zwany też telewizją przemysłową (przyjęty powszechnie skrót z j. ang. CCTV - Closed Circuit Television) zapewni stały podgląd wideo z pomieszczenia serwerowni, wejścia i otoczenia centrum danych itp. Rejestracja archiwalna obrazu w pamięci rejestratora pozwoli na odtworzenie w przyszłości dowolnych zdarzeń jakie miały miejsce.

System monitoringu parametrów środowiskowych oraz stanu pracy urządzeń jest niezbędnym narzędziem, szczególnie przy większych ilościach urządzeń, zapewniającym obsłudze centrum danych natychmiastowe informowanie o wszelkiego rodzaju, zdefiniowanych awariach i ostrzeżeniach urządzeń czy systemów, przekroczeniach stanów alarmowych temperatury lub wilgotności lub wycieku wody z klimatyzatora. Bez tego systemu zapanowanie nad wszystkimi instalacjami, urządzeniami i systemami w jakie wyposażone jest data center może okazać się niemożliwe, a na pewno będzie niebezpieczne, ponieważ informacja o zdarzeniu dotrze do nas dopiero, kiedy widoczne będą jego konsekwencje.

Są to podstawowe instalacje zwiększające bezpieczeństwo fizyczne serwerowni czy centrum danych znacznie usprawniające zarządzanie obiektem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *